مجله نوجوان 153 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 153 صفحه 7

ترنم کلمات آواز رود رودی که از خود می­گذرد تا دریا را در­یابد. سنگها نمی­توانند راه او را ببندند. آخر رود پیوسته جاری است. درنگی ندارد. سنگها تنها می­توانند راه آبهای اندک و راکد را ببندند. رودِ خروشان، سنگها را هم با خود می­برد. اصلاً اگر سنگها نبودند، این قدر صدای رودخانه زیبا نبود. آواز رود، سنگ را هم راهی می­کند. هر چه در رود باشد، با رود جاری می­شود. رودخانه، خاطره­های ریز ریز را به دریا می­رساند. شنهای ساحل دریا، خرده خاطره­های رودخانه هستند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 153صفحه 7