مجله نوجوان 171 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 171 صفحه 2

مدیر مسؤول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء - محسن وطنی دبیر تحریریه: زهراسادات موسوی حسینی مدیر هنری: حامد قاموس مقدم hghm97@yahoo.com صفحه­آرایی: سالومه مسافر مرتضی تشخّصی گروه هنری: لیلا بیگلری مجید صالحی سروش مسعودی سارا قاموس مقدم عاطفه شفیعی­راد پریسا پیاده­روی­مقدم سروناز خالقی نسترن سادات موسوی محسنی طراح جلد: عاطفه شفیعی­راد اعضای تحریریه:اسماعیل امینی قربان ولیئی ناصر فیض محمدرضا تقی­دخت مژگان بهمنش دلارام کارخیران افسون حضرتی فاضل ترکمن خدیجه آقا براری سهیلا نعیمی مرتضی سورج مسعود اختری ویراستار: حسام­الدین قاموس مقدم تلفکس: 88836792 پست الکترونیک: doost_nojavanan@yahoo.com نشانی: تهران- صندوق پستی 14155-3563 توزیع و امور مشترکین: محمدرضا ملّازاده فکس: 66712211 تلفن: 66706833 دوست نوجوانان صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام (ره) سال چهارم - شمارۀ 9 السلام علیک یا روح الله وقتی که نیستی اعصاب نوردی خروسی آگهیها و نیازمندیها عیب زدایی سخت افزاری ای کاش مادرم آن سفر کرده خواب خوش ببینی ای پدر و آن آخرین نگاه عطش جدول سن یاز بیز چاپ الریخ باغ گل ایرانی سبز اولیا، سرخ اشقیا پروین: من و جدایی از پرسپولیس؟! جان صد مرغ گرفتار فدای دهنت

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 171صفحه 2