مجله نوجوان 197 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 197 صفحه 32

لطیفه فرستنده: آتوسا سلطانی از تهران یک نفر بدون دعوت به مجلس ختم می‏رود. از او می‏پرسند: ببخشید! شما چه نسبتی با مرحوم دارید؟ پاسخ می‏دهد: من سایر بستگانم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 197صفحه 32