مجله نوجوان 208 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 208 صفحه 5

فرا گرفت. البته از برادر بزرگتر خود یعنی «حاج آقا پسندیده» نیز بهرۀ علمی بسیاری برد. روح الله در سن 15 سالگی شاهد جنگ جهانی اول و اشغال کشور توسط نظامیان روس و انگلیس بود. احمد شاه قاجار در آن زمان توانایی کنترل و هدایت امور را نداشت و به همین خاطر این جنگ آثار بدی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم گذاشت. ایشان با یادآوری اسامی برخی از خوانین و اشرار ستمگر که در پناه حکومت مرکز به غارت اموال و نوامیس مردم می‏پرداختند، می‏گویند: «من از بچگی در جنگ بودم... ما مورد هجوم زلقیها بودیم. تقریباً شاید اوایل بلوغم بود، بچه بودم، دور از این سنگرهایی که بسته بودند و در محل ما و اینها می‏خواستند هجوم کنند و غارت کنند، آنجا می‏رفتیم سنگرها را سرکشی می‏کردیم.» کودتای رضاخان در سوم اسفند 1299 شمسی که بنابر گواهی اسناد و مدارک تاریخی و غیر قابل خدشه، به وسیله انگلیسها حمایت و سازماندهی شده بود، هر چند که به سلطنت قاجاریه پایان بخشید و تا حدودی حکومت ملکوت­الطوایفی خوانین و اشرار را محدود ساخت اما در عوض آنچنان دیکتاتوری پدید آورد که در سایۀ آن، هزار فامیل بر سرنوشت ملت مظلوم ایران حاکم شدند و دودمان پهلوی به تنهایی عهده‏دار نقش سابق خوانین و اشرار شد. در همان سالها بود که بیماری وبا شیوع یافت و در اثر این بیماری امام خمینی (ره)، صاحب خانم (عمه مکرمۀ ایشان) و مادر عزیزشان را از دست دادند. 17 سالگی از راه می‏رسید و روح­الله باید عازم حوزۀ علمیۀ اراک می‏شد. آغاز راهی که در آن سختیهای بسیاری به کمین نشسته بودند تا از او برای امام امت شدن مردی بزرگ و نستوه بسازند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 208صفحه 5