مجله نوجوان 49 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 49 صفحه 23

شعر فصل تقسیم گل و گندم چشمها، پرسش بی پاسخ حیرانیها دستها، تشنه تقسیم فراوانی ها با گل زخم، سر راه تو آذین بستیم داغهای دل ما جای چراغانیها حالیا، دست کریم تو برای دل ما سر پناهی ست در این بی سر و سامانیها وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی ای سرانگشت تو آغاز گل افشانیها فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید فصل تقسیم غزلها و غزل خوانی ها سایه امن کسای تو مرا بر سر بس تا پناهم دهد از وحشت عریانیها چشم تو لایحه روشن آغاز بهار طرح لبخند تو پایان پریشانی ها قیصر امین پور بدرود تو از اول سلامت پاسخ بدرود با خود داشت اگر چه سحر صوتت، جذبه داوود با خود داشت بهشتت سبزتر از وعده شداد بود، اما برایم برگ برگش دوزخ نمرود با خود داشت ببخشایم اگر بستم دگر پلک تماشا را که رقص شعله ات در پیچ و تابش دود با خود داشت "سیاوش" وار بیرون آمدم از امتحان، گرچه دل "سودابه" سانت هر چه آتش بود با خود داشت مرا با برکه ام بگذار، دریا ارمغان تو بگو جوی حقیری آرزوی رود با خود داشت محمدعلی بهمنی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 49صفحه 23