مجله نوجوان 49 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 49 صفحه 24

علمی آروز رضوی دیگران را در خواب بشناسید! اگر می خواهید به شخصیت واقعی کسی پی ببرید، بهتر است به نحوه خوابیدن او، نگاهی بیندازید. دانشمندان معتقدند که موقعیت بدنی در حال فرو رفتن به خواب، سر نخ مهمی درباره شخصیت فرد به دست می دهد. پرفسور کریس ایدزیکوسکی، مدیر موسسه خدمات ارزیابی و مشاهده خواب شش حالت عمومی تر موقعیت بدن در خواب را بررسی کرده و متوجه شده است که هر یک از این حالات با یک گروه شخصیتی ارتباط دارد. او گفت: "همه ما وقتی بیداریم، متوجه حرکات و سکنات خود هستیم، اما این نخستین باری است که توانسته ایم ببینیم حالت بدن ما هنگام خوابیدن چه تعبیری دارد." جالب اینکه شخصیت آدمی با وضعیتی که بدن در حالت خواب به خود می گیرد در اغلب موارد شدیدا با آنچه انتظار داریم در تعارض است. حالتهایی که دکتر ایدزیکوسکی مطالعه کرده، به شرح زیر است: جنینی: کسانی که به هنگام خواب از بغل چمباتمه می زنند، افرادی در ظاهر سر سخت، اما قلبا حساس توصیف می شوند، ممکن است در برخورد اول با سایر افراد خجالتی باشند، اما به سرعت حالت طبیعی خود را باز می یابند. این عمومی ترین حالت خواب است و 41 درصد از هزار نفری که مورد مطالعه قرار گرفته اند را شامل می شود تعداد زنانی که در این حالت می خوابند، بیش از دو برابر تعداد مردان اتس. خوابیدو رو به پهلو: دراز کشیدن روی یک طرف بدن در الی که دو بازو هم به موازات بدن راست شده باشد. این گروه، افرادی ساده گیر و اجتماعی هستند که مایلند خود را قاطی جمع کنند و به بیگانگان اعتماد می کنند با این حال ممکن است زود باور باشند. 15 درصد از نمونه ها به این حالت می خوابند. خوابیدن رو به پهلو با دستان باز: گفته می شود کسانی که روی پهلو می خوابند و هر دو دست خود را به طرف مقابل باز می کنند، شخصیت باز و گشاده ای دارند که با کمی بدبینی آمیخته است. آنها به سختی تصمیم می گیرند ولی وقتی تصمیمی گرفتند، به این راحتیها از آن بر نمی گردند! این گروه 13 درصد نمونه را شامل می شوند. خوابیدن به پشت با دستان بسته: آنها به پشت می خوابند، در حالیکه دستهایشان به پهلو چسبیده است. این گروه معمولا افرادی ساکت و خوددار هستند. از هیاهو می پرهیزند و برای خود و دیگران، معیارهای برجسته ای دارند. خوابیدن روی شکم: کسانی که رو به شکم می خوابند، در حالی که بالشهایشان را با دست بغل کرده اند و سر را به یک طرف برگردانده اند، اغلب آدمهایی خوش معاشرت و جسور هستند، اما در عین حال می توانند عصبی و زودرنج باشند و از انتقاد یا شرایط دشوار خوششان نمی آید. فراوانی این گروه 7 درصد است. خوابیدن رو به پشت با دستان باز (5 درصد): کسانی که به پشت می خوابند و دستهای خود را باز می گذارند، دوستان خوبی می یابند چون همیشه آماده گوش سپردن به دیگران ودراز کردن دست یاری هستند. این گروه پنج درصدی معمولا علاقه ندارند در مرکز توجه باشند. باقی کسانی که در این مطالعه شرکت کردند گفتند که موقع به خواب رفتن حالت ثابتی ندارند یا از آن بی خبرند. پروفسور ایدزیکوسکی همچنین تاثیر حالات مختلف خواب بر سلامت انسان را مطالعه کرد. او به نتیجه رسید که حالت رو به تشک برای هضم غذا مفید است در حالی که حالات رو به پشت با دستان باز یا بسته، احتمالا بیش از سایر حالات به خرناس و خواب بد منجر می شود. این تحقیقات همچنین نشان داد که افراد معمولا حالت خوابیدن خود را عوض نمی کنند و تنها 5 درصد گفتند که هر شب در حالت مختلفی به خواب می روند و یک دهم افراد هم مایلند به هنگام خواب، تمام بدن را با پتو بپوشانند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 49صفحه 24