مجله نوجوان 49 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 49 صفحه 28

فال ژیکس تقدیم می کند: چت فال بر همگان واضح و متوجه است که ما همکنون در عصر و صبح و خلاصه زمانه پیشرفت هستیم. پس بسیاری از اتفاقهای ریز و قلنبه ی زندگی ما بر همین اساس روی می دهد و پس پس تر از آن روح و روان ما تحت تاثیر اختراعهای بشر قرار می گیرد. فال گیرهای وطنی نیز از پای ننشسته و برای هماهنگی با نسل حاضر جزوه "تکنوفالوژی" را به کرسیهای دانشگاه علوم عجیبه ارائه کرده اند. زیکس مخلص شما و علاقمند توت فرنگی (ژوت فرنگی خودمان) نیز از غافله عقب نماند و جزوه "مهم الوقایع الکترونیکی و الفضائیه فی تمام ورلد" را به بازار نشر عرضه داشت. این هفته از فصل هفتم، صفحه 8456 فال پت را انتخاب کرده ام که می خوانید: :Tozihe fal گاهی در دنیای اینترنت باید ارتباط گرفت و چت یک راه متداول است. چت ارتباطی است که از سوی یک جاب ور (کاربر) به طور چهار جنگولی پشت رایانه با دنیای بیرون برقرار می شود. در چت فال میزان اعتیاد شما به این پدیده و دیگر خصوصیات جدیدتان را اعلام می کنیم. دل و جگر ماجرا: در صورت دارایی یکی از شرایط زیر اول یک وام بگیرید و شیرینی بدهید بعد باقی فال را بخوانید: 1- داشتن یک لگن کارت اینترنت در مدلهای مختلف که پس از مصرف در محیط ویندوز و در خانه پخش و پلا می شوند. 2- مراجعه بیش از صد بار در روز به کای شاپ سر کوچه، همراه خوردن چای آلوچه. 3- آقا پت بازها خودشان را خوب می شناسند و شامل بند کیف رفیق یا بابا خواهند بود. .www فال. .com خوانندگان توجه کنند که برای یکی از گروه های زیر فال بگیرند: الف) User های نوع یک ستاره ب) ID همچنین دو ستاره با ج) و البته ژنرالهای شش ستاره roomدار که در بلاد ایران خانه دار به حساب می آیند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 49صفحه 28