مجله نوجوان 129 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 129 صفحه 2

صاحب امتیاز: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام (س) سال سوم - شمارۀ 17 مدیر مسئول: مهدی ارگانی / سردبیران: افشین علاء - محسن وطنی / مدیر هنری: حامد قاموس مقدم hghm97@gmail.com/ صفحه آزایی: لیلا بیگلری / گروه هنری: سروش مسعودی-سارا قاموس مقدم-پریسا پیاده­روی مقدم-مجید صالحی-نعیم تدیّن / اعضای تحریریه: اسماعیل امینی-قربان ولیئی-ناصر فیض-محمدرضا تقی­دخت-مژگان بهمنش-دلارام کارخیران-افسون حضرتی- حبیب بابایی-محسن رخش خورشید-مریم شکرانی-سارا جمال­آبادی-عبداللهمقدّمی-مسعود اختری وظیفه همه است شیدند که پاره شد ست ست یا پادگان رضاخانی؟ ب دربارۀ امام علی علیه السلام دل ل کوچولو ایت ازار را پیمودیم پیرامون ویندوز ویستا علی (ع) د حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام مبارک باد

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 129صفحه 2