مجله نوجوان 129 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 129 صفحه 4

یاد دوست حفظ کلام امــام وظیفـــه همـــه اسـت وظیفة اصلی و فلسفة تأسیس مؤسسة تنظیم ونشر آثار امام خمینی (س) حفظ راه و کلام امام و جلوگیری از تحریف آن است. همکاران مجّلة دوست نوجوانان به مناسب شهادت دکتر مصطفی چمران پیام تسلیت حضرت امام را از صفحة اصلی سایت شهید چمران به نشانی؛ www.chamran.org نقل کرده­اند امّا متأسفانه درتطبیق با صحیفة امام مشخص شد که پیام تسلیت به خاندان شهید چمران بوده و به شخص خاصّی (برادر محترم) اشاره نشده است. لذا مجّلة دوست نوجوانان بدین وسیله مطلب را اصلاح می­کند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 129صفحه 4