مجله نوجوان 129 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 129 صفحه 6

مژگان بهمنش گفت وگوی دوست نوجوانان با سید حسام الدّین صالحی آنـقــــدر کلاه را کـشیــدنــــد کـــه پـــاره شـــــد! حتماً شخصیت ((نوید)) در سریال ((ترش و شیرین)) را به خاطر دارید؛ همان پسرک شیطان وبا مزه که وقتی ((رضا عطاران)) کلاه روی سرش را می کشد، چهره اش خیلی بانمک می شد. ((سید حسام الدّین)) 10 سال داردو درایام تابستان به کلاسهای تابستانی می رود. چطور شدکه برای این نقش انتخاب شدی؟ پسرعمویم(مجید صالحی) مرا برای این نقش معرفی کرد. اولش دوست نداشتم ولی آقا مجید بامن صحبت کردو من راضی شدم.بعد که به دفتر آقای عطاران رفتم چندسؤال سینمایی ازمن پرسید و از من تست خنده و گریه و عصبی شدن و....را گرفت. به هرحال با توجه به چهره­ام انتخاب شدم. حسام، آیا بازیگری شغل آینده­ات است؟ شغلهایی که من برای آینده ام انتخاب کرده ام، اول، رئیس جمهور، بعد، نویسنده واگر نشد فوتبالیست. درسریال ترش وشیرین، ایدة کلاه خیلی جالب بود. این طرح از چه کسی بود؟ وقتی کلاهت را می کشیدند، اذیت نمی شدی؟ ایده از خود آقای عطاران بود. زیاد خسته­ام نکرد فقط کُرکهایش سرم را می­خاراند. آنقدر کلاه را کشیدند که پاره شد! زمانی که بازی نداشتی حوصله­ات سر نمی­رفت؟ باخودم گِیم می­بردم و یک گوشه می­نشستم بازی می کردم یا اینکه تلویزیون تماشا می­کردم. به هرحال آنجا هر کس به کار خودش مشغول بود ومن مزاحمشان نمی­شدم. خاطرة جالبی از این سریال داری؟ برای صحنه­ای ما باید پشت وانت می­ایستادیم.(همان صحنه که یخچال و وسایل را جابه جا می­کردیم.) من خیلی سردم شده بود. طوریکه نتوانستم طاقت بیاورم و آنها مجبور شدندبازی را قطع کنند تا من به کنار بخاری بروم و خودم را گرم کنم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 129صفحه 6