مجله نوجوان 129 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 129 صفحه 9

جنگ می­کنیم برای صلح در این جهان بعضیها برای رسیدن به صلح، جنگ می­کنندو بعضی­های دیگر برای دستیابی به جنگ دیگری به صلح تن می­دهند. جنگ و صلح همواره در طول تاریخ مهمترین مسألة سیاسی ذهن بشر بوده است و سابقة این ماجرا به قابیل و هابیل برمی­گردد واین ماجرا تا پایان جهان نیز ادامه خواهد داشت. جنایتکارانی که درخاورمیانه آتش جنگ را روشن کرده-اند ادّعا می­کنند که قصد دارند صلح پایدار را به این منطق هدیه کنند ولی چه کسی است که چهرة دروغین پشت این نقاب را نشناسد؟ آنها هدفی جز جنگ ندارند و صلح برای آنها تنها یک شعار شیک تبلیغاتی است. وقتی گرگ در لباس گوسفند به گلّه می­زند شاید جنگ خیلی بهتر از صلح باشد و وقتی دشمن با اشعار صلح به جنگ می­آید یقیناً جنگ در ذات خود چیز بدی بود در اسلام این همه روی موضوع جهاد تأکید نمی شد. مورد پسند آمریکاییها حوادث فلسطین هر روز تلخ­تر و پیچیده­تر می­شودو اتفاقات جدید گاهی چنان فضای سیاسی خاورمیانه را تیره وتار می­کند که تشخیص حق و ناحق از یکدیگر به سختی امکان پذیر خواهد شد. این که گروههای مختلف فلسطینی رو در روی هم بایستند به نفع هیچ فلسطینی اعم از مسلمان و غیر مسلمان نیست امّا اگر این اتفاق تلخ رخ داد برای تشخیص حق از ناحق یک معیار کاربردی لازم می­شود. آنچه ما از امام خمینی آموخته­ایم این است که در این اتفاقات هر فرد یا جریانی که مورد حمایت استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار واقع شود و آمریکاییها با او ار در دوستی وارد شوند یقیناً با ما نخواهد بود وما به هیچ وجه به آن اعتماد نخواهیم کرد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 129صفحه 9