مجله نوجوان 129 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 129 صفحه 16

مریم شکرانی تست تربیت! مقدمه: ما در اینجا شما را تست می­کنیم تا بفهمید چقدر تربیت انجام داد. بنابراین یک دانه کش جواب نمی­دهد و با قیچی هم دارید البته واضح و مبرهن است که تمامی انسانها فکر می­کنند هزاران کار دیگر می­توان انجام داد مثلاً پشت لباس بعضی از که خیلی با تربیتند ولی الکی نیست که همینجوری معلوم بشود... همکلاسی­ها پارچه اضافه دارد، بندهای کولر و کیف دیگران نیز خیر... ما باید شما را تست کنیم تا هرچه زودتر بروید و یک فکری گاهی اضافه به نظر می­رسد، قالی فامیل­هایی که با آنها لج به حال خودتان بکنید چرا که به قول پدرمان فردا اجتماع فکتان را هستیم درست نیست که همیشه صحیح و سالم بمانندو... بلا نسبت قراضه می­کند! 2- کدام گزینه زیر بیشتر کیف دارد؟! تست تربیت: الف- یواشکی بستن بندهای کفش همکلاسی­مان به همدیگر 1- فرض کنید وسایل زیر در اختیار دارید، شما چه استفاده و درحالیکه آقا معلّم چند دقیقه بعد او را برای درس پرسیدن به پای کاربردی را برای آن قائل می­شود؟ کش شلوار یا کش پول، تخته احضار می­کند قیچی ب- یواشکی توی دفتر مدرسه رفتن و فشار دادن زنگ تفریح الف- با کش مذکور که حالا فرق نمی­کند مال شلوار باشد یا و فرار کردن. پول، پشت گردن همکلاسی­مان را نشانه می­رویم و با قیچی ج- اتقال قورباغة آزمایشگاه علوم به کیف معلم ریاضی. هم یواشکی قسمتهای اضافی مدل موی همکلاسی­مان را تا د- نفوذ به سیستم نمره دهی! مدرسه و هک کردن آن. ته و تا پیدا شدن پوست کلّة شان کوتاه می­کنیم. 3- نظرتان راجع به تربیت چیست؟ ب- باکش، پشت گردن همکلاسی­مان را نشانه می­رویم و با الف- سوسول بازی است. قیچی سیم میکروفون اتاق آقای مدیر را اکیداً قطع می­کنیم. ب- وجود خارجی ندارد ج-با قیچی سیممیکروفون اتاق آقای مدیر را به طرز فجیعی ج- شعر است و قابل اجرا نیست. قطع می­کنیم و با کش لولۀ آبرسانی کولر همسایۀ­مان را محکم د- تمام موارد. می­بندیم تا کولرشان بسوزد. د- یک دانه کش کم است چرا که با آن علاوه بر گزینه های الف، ب و جیم کارهای زیادتری می­توان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 129صفحه 16