مجله نوجوان 235 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 235 صفحه 11

زیاد نظیر خیلی ببخشید ، قابل شما نبود ، شرمنده شدیم و . . . است ، افراد خانواده بقیه غذا را تناول می کنند . بازی های محلی یا قدیمی هفت سنگ : تعداد بازیکنان شش تا چهارده نفر ، گروه سنی : دبستان - راهنمایی ، اهداف جسمانی : سرعت عمل . توضیح بازی : در ابتدای بازی افراد به قید قرعه به دو گروه یک و دو تقسیم می شوند و بازی را شروع کرده و گروه دو منتظر می ماند . هفت سنگ یک اندازه ، به فاصله 2 تا 5 / 2 متری افراد گروه روی هم قرار داده می شود ، سپس یک نفر از گروه اول توپ را برداشته و به طرف سنگ ها پرتاب می کند. اگر سنگ ها افتاد بازی ادامه پیدا می کند اگر سنگ ها نیفتاد ، گروه یک تا آخرین نفر این کار را انجام می دهد تا بالاخره یک نفر بتواند سنگ ها را بیندازد . اگر موفق نشدند بازی به گروه دوم واگذار می شود . تمام سعی افراد بر این است که تعداد کمتری از سنگ ها بیفتد ، بعد از افتادن سنگ ها افراد گروه یک متفرق می شوند و افراد گروه دو توپ را برداشته و به دنبال گروه یک می روند . همه افراد گروه دو دست هایشان درون لباس هایشان است به طوری که تصور می شود که توپ دست هر یک از آن ها می تواند باشد . افراد گروه دو تا سه بار می توانند کنار یکدیگر مانند یک گل جمع شده ( برای مشورت یا گول زدن گروه یک) و دوباره متفرق بشوند . در این فاصله ها گروه یک باید سعی کند سنگ ها را بر روی هم بچیند . اگر موفق شدند آن نفری که آخرین سنگ را گذاشت ، می گوید : سنگ و یک امتیاز برای تیمشان می گیرد و بازی دوباره با گروه یک ادامه داده می شود . ولی اگر موفق نشدند و گروه دو آن ها را با توپ زدند و سوزاندند . (چون توپ به هر کس از گروه یک برخورد کند سوخته و از بازی باید بیرون رود) ، امتیاز به گروه دو داده می شود و گروه دو بازی را در دست می گیرد ، این بازی تا زمانی ادامه دارد که افراد هر دو گروه خسته شوند و بازی را تمام کنند . ماشین بازی یا ماشین رانی سن بازیکنان : هشت تا ده سال ، تعداد بازیکنان : کل کلاس دانش آموزان در محوطه محدودی پراکنده شده و هر یک حرکتی شبیه رانندگی اتومبیل را تقلید می کنند و با سرعت به گوشه و کنار محوطه به حرکت در می آیند . بعد معلم مانند پلیس راهنمایی به طور ناگهانی سوت زده و تمامی راننده ها باید بدون حرکت بایستند حال اگر ماشینی از جا تکان بخورد ، خراب تلقی شده و باید جهت تعمیر به گاراژی که در یک قسمت از حیاط بازی مشخص شده است برود . ماشین های تصادف کننده نیز جهت تعمیر به گاراژ می روند این بازی تا مشخص شدن ماشین درست ادامه پیدا می کند . تیله بازی در شکل معمول این بازی بین دو تا شش نفر بازی می کنند ، البته بیشتر از این تعداد هم می توان نفرات را بازی داد ولی برای جلوگیری از شلوغ شدن ، معمولاً دو تا شش نفر بازی می کنند . چهار گودال کوچک که اصطلاحاً "گولو" نامیده می شود روی زمین حفر می شود و نفرات به صورت ایستاده تیله های خود را پرتاب می کنند . به ترتیب ، اول تا آخرین نفر ، هر کدام که با پرتاب اول تیله خود را درون گودال اول بیندازند به ترتیب نفر اول تا آخر می شود . وقتی بازی شروع شد تیله هر یک از نفرات درون گودال افتاد آن نفر تیله خود را برداشته و به صورتی که انگشت دستش روی زمین باشد تیله خود را به طرف تیله نفرات بعدی پرتاب می کند تا تیله آن ها را از گودال دور کند و خود نیز به گودال بعدی برسد هر کس که بتواند این عمل را بهتر از بقیه انجام دهد و نفرات دیگر را حذف کند به ترتیب امتیاز می گیرد . همچنین بازی های الک دولک ، زوبازی ، وسطی ، لاستیک بازی ، یه قل دوقل و . . . . هم از بازی های محلی و قدیمی شهر زنجان است . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 23 پیاپی 235 / 28 شهریور 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 235صفحه 11