مجله نوجوان 235 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 235 صفحه 25

جدول عمودی ابراهیم زارعی یادآوری : در جدول روبه رو ، هر سؤال دو شرح دارد که آخرین حرف قسمت اول با اولین حرف توضیح دوم ، در ستون رنگی مشترک اند . پس از حل جدول ستون رنگی را بخوانید تا به رمز جدول پی ببرید . 1- تند و با سرعت - دادگر 2- مرکز مازندران- پیامبری در شکم ماهی 3- لقب امام نهم (ع) به معنی بخشنده- شجاع 4- تن پوش - شهر انار 5- بلند - برادر شجاع امام حسین (ع) و سقای کربلا 6- عضو بویایی - اولین شهید مرد در اسلام 7- توانایی خواندن و نوشتن - یار 8- کاموای دست ریس - سورۀ سی و پنجم قرآن کریم 9- شادی - پزشک قدیمی 10- بی دین - کاشف الکل 11- پاسخ - مؤذن محبوب پیامبر اسلام (ص) 12- مخلوط آب و آرد - واجب در ماه مبارک رمضان 13- کاغذ بهاداری که روی نامه نصب می شود- تاریک نیست 14- لباس شنا - سیاه رگ 15- ستون دین - سوغات کرمان 16- محل نگهداری اشیای قدیمی و با ارزش - همسر حضرت ابراهیم (ع) 17- ترانه - برادر مادر 18- فدراسیون جهانی فوتبال - همسر با ایمان فرعون 19- زندانی - خواب خوش 20- سوغات زمستان - لوله های جذب آب که در ساقۀ بعضی گیاهان وجود دارد 21- تنها سیارۀ قابل سکونت منظومه شمسی - نام مبارک مادر امام زمان (عج) 22- پهلوان افسان های شاهنامه - سیار های با حلقه های زیبا در اطرافش 23- نام دیگر کشور مراکش - فصل زنده شدن طبیعت 24- بی کس - لقب پیامبر اکرم (ص) به معنای امانت دار 25- یار پیامبر (ص) وحضرت علی (ع) که در جنگ صفین به شهادت رسید - بخشی از گیاه که زیر خاک قرار دارد . 26- مرکز استان مرکزی - همکار تیر دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 23 پیاپی 235 / 28 شهریور 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 235صفحه 25