فهرست مقالات ولایت فقیه (3)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1379

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : اصغرنیاویند، شهرام

فهرست مقالات ولایت فقیه (3)

فهرست مقالات ولایت فقیه (3)

□ شهرام اصغرنیاویند

‏ ‏

‏ ‏

‏372) رئیس جمهور: ولایت فقیه مانند روحی است در کالبد نظام‏

‏جمهوری اسلامی (3 بهمن 1366): ص 8.‏

‏373) زمانمندسازی دو راه رهبری‏

‏رضا حاج احمدی‏

‏رسالت (23 شهریور 1377).‏

‏374) زمانمندی در ولایت‏

‏ابرار (1 مهر 1377).‏

‏375) زمانمندی ولایت‏

‏جمهوری اسلامی (26 شهریور 1377).‏

‏376) زمین و متعلقات آن‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (21 ـ 26، 28 ـ 30 آذر، 1 ـ 3، 5 ـ 10، 13 ـ 17، 19 ـ 24، 26 دی 1366): ص 11.‏

‏377) زمینه های صدور فتاوی اخیر امام‏

‏مهدی نصیری‏

‏کیهان (8 ـ 11، 13، 15 ـ 20، 22، 23 اسفند 1366): ص 14. (15، 16، 18، 20، 28، 29، 31 فروردین، 3 ـ 5، 8 اردیبهشت 1367): ص 14.‏

‏378) سابقه تاریخی نظریه ولایت فقیه اسماعیل گندمکار‏

‏ارم، ش 3 (مهر 1377): ص 74 ـ 88.‏

‏379) سخنان امام گونه رهبر‏

‏اکبر پرورش‏

‏رسالت (13، 15 اردیبهشت 1369): ص 1، 11، 16.‏

‏380) سخنان امام گونه رهبر‏

‏محمدعلی شرعی‏

‏رسالت (16 اردیبهشت 1369): ص 1، 11.‏

‏381) سخنان پیش از خطبه های حجت‏‏ ‏‏الاسلام ناطق نوری در مورد لزوم پیروی از اصل ولایت فقیه‏

‏جمهوری اسلامی (10 آذر 1363): ص 10، 9.‏

‏382) سخنان حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران پیرامون ولایت فقیه‏

‏جمهوری اسلامی (20 فروردین 1362): ص 7، 10.‏

‏383) سخنی با آینده سازان کشور‏

‏رسالت (27، 29 شهریور 1374): ص 4، 6.‏


‏384) سخنی با اصحاب تضاد و تناقض‏

‏محمدکاظم انبارلویی‏

‏رسالت (4 مرداد 1372): ص 1، 16.‏

‏385) سخنی با نویسنده مقاله تصحیح پایگاه قدرت‏

‏محمدرضا وصفی‏

‏جمهوری اسلامی (22 فروردین 1371): ص 10.‏

‏386) سخنی پیرامون ولایت فقیه‏

‏پاسدار اسلامی، سال 7، ش 75 (اسفند 1366): ص 12ـ 15. ش 76 (فروردین 1367): ص 10 ـ 13، 53. ش 77 (اردیبهشت 1367): ص 10 ـ 13. ش 78 (خرداد 1367): ص 10، 13،  34. ش 79 (تیر 1367): ص 10 ـ 13. ش 80 (مرداد 1367): ص 8 ـ 11 . ش 81 (شهریور 1367): ص 8 ـ 11.‏

‏387) سخنی پیرامون ولایت فقیه ـ حدود اختیارات ولی امر‏

‏پاسدار اسلام، ش 84 (آذر 1367): ص 12 ـ 15، 43.‏

‏388) سخنی در باب مدعیان ولایت‏

‏خراسان (19 بهمن 1366): ص 1 ـ 2، 6.‏

‏389) سخنی در باب ولایت فقیه!‏

‏منشور برادری، دورۀ 3، سال 35، ش 74 (3 بهمن 1366): ص 1، 4.‏

‏390) سرمقاله (ولایت فقیه)‏

‏نور علم، دورۀ 3، ش 2 (خرداد 1367): ص 4 ـ 7. ش 4 (مهر 1367): ص 4 ـ 8، 173 ـ 175. ش 5 (دی 1367): ص 3 ـ 9. ‏

‏391) سلام هی حتی مطلع الفجر‏

‏خراسان (12 ـ 15، 17 ـ 21 بهمن 1366): ص 1 ـ 2، 7، 11.‏

‏392) السمات المطلوبة للمجتهد فی الحکومة الاسلامیة‏

‏محمد ابراهیم الجناتی‏

‏الفکر الاسلامی (قم)، سال 2، ش 6 (4 ـ 6 /  1415 هـ . ق): 41 ـ 56.‏

‏393) سمینار سیاسی ایدئولوژیک وزارت دفاع‏

‏صف، ش 32 (مرداد 1361): ص 16 ـ 17.‏

‏رهنمودهای آیت الله مشکینی در مورد پیروی از ولایت فقیه.‏

‏394) سمینار ولایت فقیه؟‏

‏صبح آزادگان (14 آبان 1363): ص 2.‏

‏بررسی نقاط ضعف سمینار ولایت فقیه.‏

‏395) سمینار ولایت فقیه با پیام آیت الله مشکینی گشایش یافت‏

‏جمهوری اسلامی (6 آبان 1363): ص 12.‏

‏متن پیام آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان درباره اصل ولایت فقیه و ارزش دانش.‏

‏396) سمینار ولایت فقیه به کار خود پایان داد‏

‏جمهوری اسلامی (10 آبان 1363): ‏


‏ص 16.‏

‏سخنان آیت الله خزعلی درباره ولایت فقیه.‏

‏397) سمینار ولایت و حکومت با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد‏

‏جمهوری اسلامی (30 دی 1366): ص 10.‏

‏398) سه اصل بنیادین انقلاب اسلامی‏

‏حمید انصاری‏

‏جمهوری اسلامی (20 آبان 1374): ص 15.‏

‏399) سه نسل فقیهان سیاسی‏

‏محمد قوچانی‏

‏گوناگون، ش 3 (بهمن 1377).‏

‏400) سیاست در آیینه اندیشه امام‏

‏محمد نوری‏

‏کیهان هوایی، ش 1086 (1 تیر 1373): ص 15.‏

‏401) سیره انتخاب مراجع و جایگاه مرجعیت در زمان حاکمیت فقیه جامع الشرایط ‏

‏رسالت (10 آذر 1373): ص 7 - 19 فروغ فقه.‏

‏402) سیری در کشف اسرار و حکومت اسلامی‏

‏مرزداران، سال 8، ش 93 (خرداد 1369): ص 28 - 33.‏

‏403) شبهات کهنه [درباره ولایت فقیه]‏

‏محمد سلیمی‏

‏ قدس (12 مهر 1377).‏

‏404) شرح و تفسیر قانون اساسی‏

‏محمد یزدی‏

‏رسالت (5 فروردین الی 31 خرداد 1365): ص 3، 5، 7، 9.‏

‏405) شرط اعلمیت در رهبری‏

‏کاظم حائری‏

‏تنظیم از مفیدالدین حسینی‏

‏حکومت اسلامی، ش 8 (تابستان 1377).‏

‏406) شرط اعلمیت در رهبری‏

‏ابرار (6 مهر 1377).‏

‏407) شورا، اعلمیت، مرجعیت و ولایت فقیه در منظر آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی‏

‏ارم، ش 3 (مهر 1377): ص 27 - 36.‏

‏408) شریعتی و ولایت فقیه‏

‏عبدالله رضایی فرد‏

‏سلام (28 خرداد 1370): ص 6.‏

‏409) شکل و محتوای نظام جمهوری اسلامی‏

‏جمهوری اسلامی (14، 15، 17 فروردین 1370): ص 10، 13 - 14.‏

‏410) شگرد انتخاباتی‏

‏احمد توکلی‏

‏رسالت (21، 22 اسفند 1370): ص 1، 16.‏

‏411) شناخت بینش علمی و فقهی امام نیازمند ایجاد یک جریان نیرومند حوزه ای ـ ‏


‎  ‎‏ دانشگاهی است.‏

‏کیهان (13 خرداد 1369): ص 9 ـ 10 ویژه نامه‏

‏412) شناخت منکرهای جنبش‏

‏حبل الله، سال 3، ش 34، 35 (فروردین، اردیبهشت 1366): ص 56 ـ 60.‏

‏413) الشوری و ولایة الفقیه‏

‏حیدر آل حیدر‏

‏الفجر (قم)، سال 1، ش 1 (11 / 1403 هـ . ق): ص 4 ـ 43.‏

‏414) شهید قدوسی سعی داشت که طلاب، عالم به زمان تربیت شوند‏

‏زن روز، ش 932 (12 شهریور 1362): ص 44 ـ 45.‏

‏گفتگو با حجت الاسلام نیری پیرامون نظر شهید قدوسی درباره ولایت فقیه و...‏

‏415) شیدایی ولایت‏

‏زین العابدین محمدی‏

‏شهاب، ش 11 (بهار 1377): ص 45 ـ 48.‏

‏416) صفات ولی الامر در قانون اساسی‏

‏سروش، سال 4، ش 166 (8 آبان 1361): ص 59.‏

‏بحثی پیرامون چهار شرط از شروطی که ولی الامر دارنده آن باشد.‏

‏417) ضرورت اجتهاد برای تداوم انقلاب ادیب یزدی (زارچی)‏

‏منشور برادری، سال 4، ش 183 (31 اردیبهشت 1362): ص 1 ـ 2.‏

‏ 418) ضعف دیدگاه حسبه در ولایت فقیه‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (4 مرداد 1368): ص 1، 7.‏

‏419) طلوعی دوباره‏

‏کیهان ورزشی، سال 33، ش 1723 (10 بهمن 1366): ص 3.‏

‏420) عدالت در پرتو نور ولایت‏

‏رسالت (21 آبان 1366): ص 1، 12.‏

‏421) عدم تنافی اخلاق، ولایت فقیه و هویت احکام با معارف نظامی سیاسی اسلام‏

‏محمدباقر خرازی الحسینی‏

‏اطلاعات (16 آبان 1368): ص 6.‏

‏422) عصر ظهور ملتها‏

‏محمد کاظم انبارلویی‏

‏رسالت (10 اردیبهشت 1369): ص 1 ـ 2.‏

‏423) عصر غیبت و ولایت فقیه‏

‏صالحان سازنده، سال 4، ش 97 (24 خرداد 1362): ص 2.‏

‏424) علاقه و ارتباط رهبر به سرزمین اسلامی و امت، مافوق تابعیت و یک ارتباط قلبی و واقعی است‏

‏سیدجلال الدین مدنی ‏

‏سروش، سال 4، ش 168 (22 آبان 1361): ص 56 ـ 57.‏

‏شرایط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی.‏

‏425) عناصر متشکله ولایت فقیه‏


‏محمدتقی مصباح یزدی‏

‏کهکشان، ش 56 (بهمن 1377).‏

‏426) عوامل پیشرفت در اسلام‏

‏ریشه ها، سال 2، ش 24 (شهریور 1361): ص 28 ـ 29.‏

‏تفاوت میان بیعت و پیروی از خلیفه یا نایب او و ویژگیهای جامعه اسلامی.‏

‏427) عیدی امام به امت‏

‏ابرار (18 ـ 21 بهمن 1366): ص 1 ـ 2، 5.‏

‏428) غدیر خم سرچشمه ولایت فقیه‏

‏شاهد، ش 45 (1 مهر 1362): ص 4 ـ 5.‏

‏429) غدیر، ولایت فقیه، دموکراسی‏

‏محمود فرشیدی‏

‏رسالت (9 تیر 1370): ص 1، 16.‏

‏430) فتح لانه جاسوسی، تجلی پیروی از خط ولایت‏

‏محمد عیسی جعفری‏

‏کیهان (11 آبان 1373): ص 6.‏

‏431) فتنۀ مدرن!‏

‏علیرضا شمیرانی‏

‏رسالت (17 آبان 1374): ص 1، 6.‏

‏432) فجر ولایت‏

‏مرتضی نبوی‏

‏رسالت (10 بهمن 1370): ص 1، 16.‏

‏433) فرآیند جریان قانون اساسی در پیکره اجتماع‏

‏خراسان (18، 20 آبان 1366): ص 1، 7، 3.‏

‏434) فرآیند عرفی شدن فقه شیعی‏

‏جهانگیر صالح پور‏

‏کیان، سال 5، ش 24 (فروردین، اردیبهشت 1374): ص 17 ـ 23.‏

‏435) فرامین آینده ساز امام‏

‏نقش قلم، سال 3، ش 141 (27 آذر 1361): ص 1، 4.‏

‏مقام ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی و اجرای فرمان هشت ماده ای امام.‏

‏436) فروغ اندیشه سیاسی اسلام و افول تابوی دموکراسی غرب‏

‏کیهان هوایی، ش 1151 (19 مهر 1374): ص 12 ـ 13، 21.‏

‏437) فصلی در باب ولایت‏

‏جعفر مرعشی‏

‏جام، سال 2، ش 13 (اسفند 1371 ـ فروردین 1372): ص 64 ـ 66.‏

‏438) فقاهت، امامت و مرجعیت‏

‏روح الله حسینیان‏

‏جمهوری اسلامی (17، 18 تیر 1368): ص 5، 8.‏

‏439) فقاهت و حکومت‏

‏علی ربانی گلپایگانی‏

‏رسالت (10، 27 اسفند 1376).‏

‏440) فقه امام خمینی‏

‏راه مجاهد، سال 7، ش 47 (خرداد، تیر 1367): ص 1، 5 ـ 6، 31 ـ 34، 30. ش 48 (مرداد، شهریور 1367): ص 1، 6، 15، ‏


‏11.‏

‏441) فقه سنتی و کارشناسی اسلامی ‏

‏رسالت (10 بهمن 1366): ص 4.‏

‏442) فقه سیاسی‏

‏فرمان حسین‏

‏بصائر، سال 2، ش 9 (تیر 1374): ص 52 ـ 55.‏

‏443) فقه سیاسی حکومت ولایی: ولایت عرفانی‏

‏محسن کدیور‏

‏راه نو، ش 5 (2 خرداد 1377): ص 14 ـ 15.‏

‏444) فقه سیاسی: حکومت ولایی؛ بررسی براهت و ضرورت ولایت فقیه‏

‏محسن کدیور‏

‏راه نو، ش 14 (3 مرداد 1377): ص 14 ـ 17.‏

‏445) فقه سیاسی حکومت ولایی (16 ـ 18).‏

‏محسن کدیور‏

‏راه نو، ش 18 (31 مرداد 1377): ص 14 ـ 17، 34. ش 19 (7 شهریور 1377): ص 12 ـ 17. ش 20 (14 شهریور 1377): ص 12 ـ 16.‏

‏446) فقه مدیریت‏

‏عباسعلی براتی‏

‏بصائر، سال 2، ش 6 (فروردین 1374): ص 8 ـ 14.‏

‏447) فقها در زمان ولایت جامع الشرایط حق تصرف در احکام ولایی و حکومتی را ندارند‏

‏کیهان هوایی، ش 1111 (23 آذر 1373): ص 9.‏

‏448) فقه و فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)‏

‏محمدمهدی بهداروند‏

‏رسالت (28 خرداد 1374): ص 4.‏

‏449) فقیه و اولی الامر (ولایت فقیه)‏

‏جمهوری اسلامی (3 تیر 1365): ص 7، 10.‏

‏450) الفقیه و السلطه‏

‏محمدحسین فضل الله‏

‏المنطلق، ش 59 (3 / 1410 هـ. ق = 10 / 1989 م): ص 6 ـ 13.‏

‏451) الفقیه و المثقف‏

‏محمد حسین فضل الله‏

‏المنطلق، ش 99 (8 ـ 9 / 1413 هـ. ق): ص 9 ـ 14.‏

‏452) فلسفه سیاست در اسلام و رابطه آن با اجتهاد دو مجتهد‏

‏کیهان (29 اردیبهشت 1362): ص 6.‏

‏گفتگو با حجت الاسلام موسوی خوئینی ها درباره حکومت ولی فقیه.‏

‏453) فلسفه سیاسی امام‏

‏محمدکاظم انبارلویی‏

‏رسالت (19 بهمن 1371): ص 24ـ 25 ره آورد.‏

‏454) فهم دینی در آزمون تدوین قانون ‏


‏اساسی‏

‏عباس صالحی‏

‏حوزه، سال 12، ش 1 (فروردین، اردیبهشت 1374): ص 145 ـ 168.‏

‏455) فهمی از پیام رهبری‏

‏رسول سادات نژاد‏

‏رسالت (23 ـ 25 دی 1368): ص 1، 12.‏

‏456) فی اطار ولایة الفقیه‏

‏التقریر السیاسی الاسلامی (تهران)، ش 45 (9 / 1405 هـ):  ص 43 ـ 45.‏

‏457) قاطع، اما...‏

‏حسین شریعتمداری‏

‏کیهان (5 بهمن 1374): ص 2.‏

‏458) قانون اساسی، ثمرۀ خون پاک شهیدان‏

‏صبح آزادگان (11 آذر 1361): ص 1، 12.‏

‏توطئه های ضد انقلاب برای اصل ولایت فقیه.‏

‏459) قانون اساسی جمهوری اسلامی سه تناقض بزرگ را در سیاستهای حکومتی جهان اسلامی برطرف ساخت‏

‏ترجمۀ خاقانی‏

‏رسالت (8 اسفند 1364): ص 7.‏

‏460) قانون اساسی و ولایت فقیه‏

‏اطلاعات (10 تیر 1368): ص 1 ـ 2.‏

‏461) قانون را بشناسیم‏

‏محمد یزدی‏

‏ هدف، سال 2، ش 101 (14 مرداد 1366): ص 3. سال 3، ش 102 (22 مرداد 1366): ص 3. ش 103 (29 مرداد 1366): ص 3. ش 104 (5 شهریور 1366): ص 3.‏

‏462) قبس من ولایة الفقیه‏

‏ناصر مکارم شیرازی‏

‏دراسات و بحوث، سال 2، ش 5 (1 /  1402 هـ. ق): ص 41 ـ 49.‏

‏463) قبول الآخر بشروطه (حول ولایة الفقیه)‏

‏محمد مهدی شمس الدین‏

‏النور (لندن)، ش 42 (6 / 1415 هـ .ق): ص 7 ـ 9.‏

‏464) قرآن و عترت دو ضامن سیادت و سعادت پیام انقلاب، سال 7، ش 173 (3 آبان 1365): ص 5 ـ 8.‏

‏465) قلمرو ولایت فقیه از نگاه محقق اردبیلی‏

‏محمدصادق مزینانی‏

‏فقه، ش 9 (پائیز 1375): ص 115 ـ 146.‏

‏466) قلندران تغافل!‏

‏محمد نوری زاده‏

‏کیهان (4 شهریور 1374): ص 14.‏

‏467) قوانین اساسی ایران در چهارچوب تاریخی و تطبیقی‏

‏سعید امیر ارجمند‏

‏نگاه نو، ش 16 (مهر، آبان 1372): ‏


‏ص 6 ـ 19.‏

‏468) القیادة الاسلامیة فی عصر الغیبة بحث فی ولایة الأمر فی زمن الغیبة‏

‏کاظم الحائری‏

‏تقریر و اعداد: فؤاد کاظم و خالد بن حسن‏

‏الحوار الفکری و السیاسی، سال 8، ش 40 (شتاء 1990 م = 1410 هـ ق): ص 126 ـ 173.‏

‏469) قیاس جسارت آمیز‏

‏علیرضا شمیرانی‏

‏رسالت (24 اسفند 1373): ص 1، 13.‏

‏470) قیاس مع الفارق [پاسخ به شبهه یکسانی حکومت ولی فقیه و حکومت استبدادی]‏

‏محمد سلیمی‏

‏کیهان (23 مهر 1377).‏

‏471) کانون کدام نویسندگان‏

‏سوره، دورۀ 2، ش 12 (اسفند 1369): ص 4 ـ 5.‏

‏472) کتابشناسی ولایت فقیه‏

‏اسماعیل محمدی کرمانشاهی‏

‏حضور، ش 24 (تابستان 1377): ص 179ـ 194.‏

‏473) کدام مرجع فرهنگی پاسخ گوست؟‏

‏ناصر حقجو‏

‏کیهان (23 آبان 1373): ص 18.‏

‏474) گذری بر مباحث ولایت‏

‏مهناز عباسپور‏

‏ مشکوة النور، ش 3 (بهمن 1376): ص 59 ـ 62.‏

‏475) کنکاشی پیرامون جایگاه رهبری و اختیارات ولی فقیه‏

‏رسالت (9، 11 خرداد 1368): ص 3.‏

‏476) گزارش چهارمین روز برگزاری سمینار ولایت فقیه‏

‏جمهوری اسلامی (9 آبان 1363): ص 7.‏

‏گوشه هایی از سخنان حجج اسلام حائری شیرازی و محمد یزدی درباره ولایت فقیه.‏

‏477) گزارش مراسم دومین و سومین روز سمینار ولایت فقیه‏

‏جمهوری اسلامی (8 آبان 1363): ص 12.‏

‏گوشه هایی از سخنرانیهای انجام شده درباره ولایت فقیه.‏

‏478) گزارش نخستین روز سمینار بررسی و تبیین نظرات امام امت پیرامون حکومت و ولایت‏

‏جمهوری اسلامی (29 دی 1366): ص 10.‏

‏479) گزارشی از اجلاسیه بررسی شیوه های کاربردﻯ رهنمودهاﻯ مقام معظم رهبرﻯ‏

‏عباس فیروزﻯ‏

‏پیام حوزه، سال 1، ش 4 (زمستان 1373): ص 42 ـ 60.‏

‏480) گزیده ای از چهار ساعت مصاحبه ‏


‏با آیت الله آذری قمی‏

‏اطلاعات هفتگی، ش 2212 (2 ـ 9 آبان 1363): ص 4 ـ 7، 54.‏

‏درباره ولایت فقیه.‏

‏481) گفتاری از چهارمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی پیرامون ولایت در اسلام‏

‏کیهان (23 مهر 1363): ص 7.‏

‏482) گفتاری پیرامون ولایت‏

‏عبدالله جوادی آملی‏

‏رسالت (11 خرداد 1373): ص 4 ـ 5 بوی نگار.‏

‏483) گفتگو با امام جمعه رشت حجت‏‏ ‏‏الاسلام والمسلمین احسانبخش‏

‏پیام انقلاب، سال 4، ش 96 (7 آبان 1362): ص 26 ـ 29، 62 ـ 63.‏

‏پیرامون شخصیت امام خمینی و ولایت فقیه و...‏

‏484) گفتگو با حضرات آیات: محمد مهدی آصفی و سید محمدباقر حکیم‏

‏علوم حدیث، ش 7 (بهار 1377): ص 5 ـ 36.‏

‏485) گفتگوی اختصاصی با علامه سید محمد حسین فضل الله از علمای شیعه لبنان ‏

‏خراسان (29 بهمن 1363): ص 6 ـ 7.‏

‏486) گفتگو با آیت الله بنی فضل درباره تحولات تاریخی حوزه علمیه و نیازهای کنونی فکری جامعه‏

‏کیهان (17 خرداد 1367): ص 14.‏

‏ 487) گفتگو با آیت الله جنتی پیرامون اندیشه فقهی امام خمینی‏

‏کیهان (13 خرداد 1369): ص 4 ـ 5 ویژه نامه. (11 خرداد 1370): ص 6.‏

‏488) لازمه عقلانی حکومت، ولایت در تصرف و اجازه انجام کارهاست‏

‏کیهان (3 بهمن 1366): ص 18.‏

‏489) لبیک ای چشم بیدار امت‏

‏اطلاعات (6 مهر 1373): ص 6.‏

‏490) لزوم پیروی از خط فکری ـ فقهی امام یحیی سلطانی‏

‏کیهان (7، 8 بهمن 1366): ص 18.‏

‏491) لطف استاد ـ ادب شاگرد‏

‏رسالت (22 دی 1366): ص 1، 12.‏

‏492) لمحة عن ولایة الفقیه‏

‏صوت الوحدة (تهران)، 36 (12 /  1402 هـ . ق): ص 60 ـ 61.‏

‏493) ماهیت انقلاب، وحدت رهبری ولایت فقیه و صدور انقلاب‏

‏محمد شوری‏

‏صبح آزادگان (5 خرداد 1362): ص 3، 7 ویژه نامه.‏

‏494) مبانی رهبری در اسلام‏

‏محمد محمدی ری شهری‏

‏پاسدار اسلام، ش 106 (مهر 1369): ص 20 ـ 21، 29. ش 108 (آذر 1369): ص 23 ـ 25. ش 109 (دی 1369): ص 19 ـ 21، 50.‏

‏495) مبانی فقهی حکومت اسلامی ‏


‏حسینعلی منتظری‏

‏کیهان (30 دی 1366 الی 28 شهریور 1367): ص 2 ـ 3.‏

‏496) مبانی فقهی حکومت اسلامی‏

‏م، رحمت آبادی‏

‏سلام (28 دی، 4، 19 بهمن 1371): ص 11، 8، 15.‏

‏497) مبانی فکری حاکمیت در اندیشه اسلامی‏

‏م. طاهر‏

‏صف، ش 82 (مهر 1365): ص 38 ـ 41. ش 83 (آبان 1365): ص 9 ـ 12، 67.‏

‏498) مبانی فلسفی ـ کلامی حکومت دینی‏

‏صادق لاریجانی‏

‏فردا (9 اردیبهشت 1377).‏

‏499) مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏

‏عباسعلی عمید زنجانی‏

‏اطلاعات (5، 7، 10، 17، 19، 21، 22، 25 ـ 27، 31 فروردین، 1 ـ 3، 22 ـ 26، 28 ـ 31 اردیبهشت، 1، 2، 4 ـ 6، 9، 12، 13، 16، 18 ـ 23، 26 خرداد 1364): ص 6.‏

‏پیرامون ولایت فقیه.‏

‏500) مبانی قانونگذاری و ابراز ولایت‏

‏عباس معلمی‏

‏رسالت (11 تیر 1368): ص 5.‏

‏501) المبانی الشرعیة والدستوریة لقیادة آیة الله الخامنئی‏

‏ علی المؤمن‏

‏الحوار الفکری و السیاسی، سال 8، ش 40 (شتاء 1990 م = 1410 هـ. ق): ص 240 ـ 285.‏

‏502) مبانی مشروعیت ولایت فقیه‏

‏هادی معرفت‏

‏کیهان هوایی، ش 1296 ـ 1297 (؟).‏

‏503) مبانی و مبادی کلامی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)‏

‏عباس مخلصی‏

‏اطلاعات (24، 31 مرداد، 7، 14، 21، 28 شهریور، 4 مهر 1377).‏

‏حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 63 ـ 106.‏

‏504) مبنای انتصاب (2): [در این رساله، انتصاب از چهار زوایه مختلف مورد بحث قرار گرفته]‏

‏محسن کدیور‏

‏گفتمان، ش 1 (تابستان 1377): ص 223 ـ 265.‏

‏505) متن سخنان آیت الله جنتی پیرامون ولایت فقیه و حکومت اسلامی‏

‏جمهوری اسلامی (27 دی 1366): ص 12.‏

‏506) متن سخنرانی آیت الله مهدوی کنی به مناسبت میلاد حضرت مهدی(عج) در کازرون‏

‏اطلاعات (14 خرداد 1362): ص 17. ‏

‏پیرامون امام و ولایت و...‏


‏507) مجازات صدام، شرط اولیه ما است و به هیچوجه از آن صرفنظر نخواهیم کرد‏

‏جمهوری اسلامی (30 تیر 1363): ص 2، 8، 10‏

‏خطبه های نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام خامنه ای دربارۀ ولایت فقیه و...‏

‏508) مجلس خبرگان‏

‏امید انقلاب، سال 3، ش 61 (22 مرداد 1362): ص 52 ـ 55، 63.‏

‏پیرامون مخالفت گروههای مختلف سیاسی با ولایت فقیه که در مجلس خبرگان اوّل مطرح شد.‏

‏509) مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه‏

‏محمدجواد ارسطا‏

‏حکومت اسلامی، سال 3، ش 8 (تابستان 1377): ص 57 ـ 102.‏

‏510) مجلس شورای اسلامی و حمایت قاطع از ولایت فقیه‏

‏مرتضی رحیمی‏

‏کیهان (16 دی 1368): ص 14.‏

‏511) مجلس و ولایت فقیه‏

‏عباس حسینی قائم مقامی‏

‏رسالت (18 فروردین 1367): ص 3، 10.‏

‏512) محکومان امر خدا حاکمان روی زمین‏

‏رسالت (13 بهمن 1366): ص 1، 12.‏

‏ 513) محور‏

‏جمهوری اسلامی (19 دی 1368): ص 1، 9.‏

‏514) محیط سازی بر ضد ولایت فقیه‏

‏محمدتقی رهبر‏

‏پاسدار اسلام، ش 200 (مرداد 1377): ص 18 ـ 21.‏

‏515) مخالفان قانون اساسی و حاکمیت ملت‏

‏رسالت (27 خرداد 1369): ص 1، 12.‏

‏516) مختصری در ولایت فقیه‏

‏ابوالقاسم گرجی‏

‏مشکوة، ش 5 (تابستان 1363): ص 25 ـ 36.‏

‏517) مرجعیت ‏

‏رسالت (12 دی 1372): ص 2.‏

‏518) مرجعیت انسان معاصر‏

‏ابوالقاسم حسینجانی‏

‏رسالت (15، 16 آذر 1373): ص 1، 16.‏

‏519) مرجعیت در حوزه ولایت مفهوم می یابد‏

‏کیهان هوایی، ش 1108 (2 آذر 1373): ص 9.‏

‏520) مرجعیت و رهبری‏

‏ابوالقاسم یعقوبی‏

‏حوزه، سال 10، ش 56، 57 (خرداد، شهریور 1372): ص 183 ـ 198.‏

‏521) مرجعیت و رهبری‏


‏حمید انصاری‏

‏حضور، دورۀ 2، ش 9 (زمستان 1373): ص 13 ـ 27، 313 ـ 384.‏

‏522) مرجعیت ولایت‏

‏مهدی میرباقری‏

‏رسالت (27 آذر 1372): ص 9 فروغ تابناک فقاهت.‏

‏523) مرجعیت و ولایت‏

‏ابوذر ابراهیمی‏

‏کار و کارگر (14 آذر 1373): ص 2.‏

‏524) مرجعیت و ولایت مطلقه فقیه حضرت آیت الله خامنه ای را از روی عقل و منطق پذیرفته ام‏

‏رسالت (17 اسفند 1373): ص 2.‏

‏525) مردم و آفات حکومت اسلامی از دیدگاه امام(ره)‏

‏محمود مدنی بجستانی‏

‏کار و کارگر (17 اسفند 1374): ص 5.‏

‏526) مردم و مسئولین در سایۀ رهبری به دنبال تحقق اهداف انقلاب هستند‏

‏جمهوری اسلامی (16 دی 1368): ص 10.‏

‏527) مردم و مشروعیت؟‏

‏حسین طاهری‏

‏ارم، ش 3 (مهر 1377): ص 41 ـ 50.‏

‏528) مسأله حکومت در فقه اسلامی‏

‏کیهان (9، 14 اسفند 1368): ص 6، 16، 19.‏

‏529) مسأله غدیر تشخیص و تعیین مدیریت جامعه اسلامی است‏

‏رسالت (23 تیر 1369): ص 2 ـ 3.‏

‏530) مسألة ولایة الفقیه فی کلام الشیخ الانصاری‏

‏حسن طاهری خرم آبادی‏

‏مؤتمر الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری (قم: 1415 هـ. ق).‏

‏531) مسأله ولایت فقیه از ضروریات اسلام است‏

‏کیهان (28 اردیبهشت 1361): ص 12.‏

‏سخنان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی پیرامون ولایت فقیه‏

‏532) مشارکت سیاسی از دیدگاه اسلام‏

‏ق، فرج اللهی‏

‏کیهان هوایی، ش 1011 (25 آذر 1371): ص 14، 26.‏

‏533) مشارکت عمومی در رهبری‏

‏توران شکیبا‏

‏پیام هاجر، ش 236 (شهریور 1377): ص 69 ـ 70.‏

‏534) مشترکات مذاهب الهی، حقوق اقلیتهای دینی و...‏

‏اطلاعات (13 بهمن 1371): ص 12.‏

‏535) مشروعیت حکومت ولایی‏

‏عبدالحسین خسروپناه‏

‏کتاب نقد، ش 7 (تابستان 1377): ص 110 ـ 138.‏

‏536) مشروعیت زمامداری‏

‏حمید مولانا‏


‏کیهان (26 شهریور 1377).‏

‏537) مشروعیت نظام‏

‏روح الله حسینیان‏

‏کیهان (22 آبان 1370): ص 18.‏

‏538) مشروعیت ولایت فقیه‏

‏علی شفیعی‏

‏اطلاعات (24، 31 مرداد، 7، 14، 21، 28 شهریور 1377).‏

‏539) مشروعیت، ولایت، وکالت‏

‏اکبر گنجی‏

‏کیان، سال 3، ش 13 (تیر، مرداد 1372): ص 22 ـ 29.‏

‏540) مشروعیت و مشارکت سیاسی‏

‏همشهری (15 بهمن 1371): ص 6.‏

‏541) مصاحبه ای اختصاصی با حجت الاسلام والمسلمین علوی پیرامون ولایت فقیه مطلقه و...‏

‏رسالت (8 اسفند 1366): ص 4.‏

‏542) مصاحبه ای با تنی چند از جهادگران جهاد دانشگاهی‏

‏دانشگاه انقلاب، ش 14 (مرداد 1361): ص 10 ـ 13 نظارت ولایت فقیه.‏

‏543) مصاحبه رسالت با حجت الاسلام والمسلمین یزدی پیرامون ولایت مطلقه فقیه و اختیارات حکومت اسلامی‏

‏رسالت (3، 5 بهمن 1366): ص 4.‏

‏544) مصاحبه منتشر نشده ای از آیت الله صدوقی حوزه، ش 5 (اسفند 1362): ص 45 ـ 49.‏

‏ پیرامون مسأله ولایت فقیه و...‏

‏545) مطبوعات و نظارت ولایت فقیه ‏

‏اطلاعات (18 دی 1365): ص 1، 18.‏

‏546) مطلع الحق‏

‏ابواحسان‏

‏صبح ساحل، سال 2، ش 84 (12 مهر 1366): ص 5.‏

‏547) معرفی اجمالی کتاب ولایت فقیه‏

‏جمهوری اسلامی (17 مرداد 1373): ص 10.‏

‏548) معیار پایبندی به ارزشها‏

‏مهدی نصیری‏

‏کیهان (2 مرداد 1369): ص 2.‏

‏549) مفهوم الحاکمیة و العلاقة بولایة الفقیه و الحریات السیاسیة‏

‏عباسعلی عمید زنجانی‏

‏التوحید (تهران)، ش 72 (8 / 1994 م): ص 26 ـ 30.‏

‏550) مفهوم منصوب بودن ولی فقیه چیست؟‏

‏ارزشها، ش 83 (2 شهریور 1377): ص 11، 13.‏

‏551) مفهوم ولایت مطلقه و فراقانون بودن رهبری: نقدی بر یک نوشته در هفته نامه نامه ‏

‏ب، عشایری منفرد‏

‏ارزشها، ش 75 (8 تیر 1377): ص 11.‏

‏552) مقالات تحقیقی آیت الله آذری قمی در مورد ولایت فقیه فصل ارزنده ای از کار ‏


‏روزنامه رسالت است.‏

‏رسالت (19 دی 1371): ص 4.‏

‏553) مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه محمد محمدی گیلانی‏

‏رهنمون، ش 2، 3 (پائیز، زمستان 1371): ص 58 ـ 65.‏

‏554) مقدمه ای بر شناخت ملاکها در مرزبندیهای اجتماعی‏

‏علی شکوهی‏

‏کیهان (10 ـ 12، 19، 20، 24، 26، 27 مهر، 1، 4، 10، 17، 18، 24، 29، 30 آبان 1373): ص 6.‏

‏555) مقدمه ای بر مشروعیت نظام اسلامی‏

‏عباس حسینی قائم مقامی‏

‏کلمه دانشجو، ش 6 (مهر 1372): ص 16 ـ 21.‏

‏556) ملاک حق و باطل و منشأ مشروعیت ولایت فقیه در چیست؟‏

‏رسالت (9، 10 خرداد 1371): ص 11 ـ 14.‏

‏557) ملت ایران با اتکای به روحیه ولایت در برابر توطئه های امریکا پیروز می شود‏

‏رسالت (30 اردیبهشت 1374): ص 1، 3.‏

‏558) منشأ ولایت فقها از دیدگاه امام خمینی(س)‏

‏محمدرضا کائینی‏

‏ کیهان (25، 28 تیر 1377).‏

‏559) منظور؟!‏

‏اطلاعات (10 اسفند 1368): ص 1، 3.‏

‏560) مواضع ما‏

‏محمدجواد باهنر‏

‏جمهوری اسلامی (23 مرداد 1361): ص 7.‏

‏مواضع حزب جمهوری اسلامی درباره امام مهدی(عج)، سکوت در برابر ظلم و استکبار و طاغوت و فساد، ولایت تشریحی و تکوینی و...‏

‏561) مواضع ما‏

‏محمدجواد باهنر‏

‏جمهوری اسلامی (26 مرداد 1361): ص 7.‏

‏دربارۀ امامت و ولایت و نظارت فقیه عادل بر امور‏

‏562) مواضع ما‏

‏محمدجواد باهنر‏

‏جمهوری اسلامی (3 شهریور 1361): ص 7.‏

‏درباره تشکیل شورای رهبری و رابطه ولی فقیه با مسئولین نظام جمهوری اسلامی.‏

‏563) مواضع ما‏

‏محمدجواد باهنر‏

‏جمهوری اسلامی (8 شهریور 1361): ص 7.‏

‏پاسخ به سؤالات پیرامون ولایت فقیه، رهبری، امامت.‏


‏564) مواضع مشکوک‏

‏سلام (2 مرداد 1374): ص 2.‏

‏565) موجز فی ولایة الفقیه‏

‏ابوالقاسم گرجی‏

‏التوحید (تهران)، سال 1، ش 6 (1، 2 /  1404 هـ. ق): ص 170 ـ 175.‏

‏566) مودت اهل بیت علیهم السلام اجر رسالت و ضامن سعادت و هدایت‏

‏پیام انقلاب، سال 5، ش 124 (3 آذر 1363): ص 4 ـ 7.‏

‏درباره پذیرفتن ولایت و رهبری و امامت که خود لازمه مودت و ولایت اهل البیت و اساس و پایه دین است.‏

‏567) موقع الفقیه فی الدولة الاسلامیة‏

‏محمدحسین فضل الله‏

‏المنطلق، ش 64 (8 / 1410) هـ. ق = 3 / 1990 م): ص 4 ـ 11.‏

‏568) مهدی(عج)؛ خورشید تابان ولایت پیام انقلاب، سال 8، ش 191 (3 تیر 1366): ص 22 ـ 25. ش 192 (27 تیر 1366): ص 28 ـ 31.‏

‏569) مهمترین وظیفه بسیج اطاعت و حمایت از ولایت فقیه‏

‏نرگس رجایی‏

‏ابرار (17 آذر 1377).‏

‏570) میزگرد بررسی ولایت مطلقه فقیه‏

‏اطلاعات (2 اسفند 1366): ص 2.‏

‏571) میزگرد تلویزیونی پیرامون ولایت مطلقه فقیه‏

‏ رسالت (29 دی 1366): ص 3 ـ 4، 10.‏

‏572) میزگرد دین و دموکراسی‏

‏معرفت، سال 4، ش 1 (تابستان 1374): ص 4 ـ 12.‏

‏573) نابجایی تفسیر یا نارسایی تعبیر ‏

‏محمدجواد صاحبی‏

‏کیهان (1 بهمن 1366): ص 18.‏

‏574) ناخدا و کشتی نشستگان‏

‏اطلاعات (20 دی 1368): ص 1، 3.‏

‏575) نارسایی واژه های عاریتی در تبیین صف بندیهای سیاسی‏

‏صبح، سال 1، ش 46 (8 اسفند 1374): ص 1، 8 ـ 10.‏

‏576) نحوه بازیافته سلطنت در اندیشه خلافت و ولایت‏

‏عصر ما، ش 95 (30 اردیبهشت 1377): ص 4 ـ 5.‏

‏577) نحوه بحث در ولایت مطلقه فقیه‏

‏بهار آذربایجان، دورۀ 2، ش 188 (1 بهمن 1366): ص 1 ـ 2. ش 189 (16 بهمن 1366): ص 1، 8. ش 190 (1 اسفند 1366): ص 1 ـ 2، 8.‏

‏578) نصب الحاکم فی عصر الغیبة‏

‏محمد مهدی آصفی‏

‏الفکر الاسلامی (قم)، سال 2، ش 5 (1 ـ 3 / 1415 هـ. ق): ق 47 ـ 56.‏

‏579) نصیحت: [آخرین بخش کتاب ولایت الامر]‏

‏محمدمهدی آصفی‏


‏ترجمه و تلخیص محمد سپهری‏

‏مسجد، ش 39 (مرداد، شهریور 1377): ص 33 ـ 41.‏

‏580) نظارت فقیه‏

‏آیت الله منتظری‏

‏راه نو، ش 18 (31 مرداد 1377): ص 12 ـ 13. ش 19 (7 شهریور 1377): ص 10 ـ 11، 24.‏

‏581) نظام اسلامی تابلویی تمام نما‏

‏احمد توکلی‏

‏رسالت (19، 20 بهمن 1366): ص 1، 12.‏

‏582) نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به ولایت فقیه است و این خود تضمین کننده بقای آن است‏

‏جمهوری اسلامی (31 مرداد 1363): ص 12.‏

‏سخنان حجت الاسلام خامنه ای رئیس جمهور.‏

‏583) نظام سیاسی اسلام‏

‏کاظم حائری‏

‏کتاب نقد، ش 8 (پائیز 1377): ص 114 ـ 149.‏

‏584) نظرات امام(ره) پیرامون منشأ ولایت فقها‏

‏محمدرضا کائینی‏

‏رسالت (12، 13 خرداد 1377).‏

‏585) نظرات امام و وظایف جدید دولت خراسان (7 دی 1366): ص 1.‏

‏ 586) نظرات چهارمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی پیرامون ولایت در اسلام‏

‏اطلاعات (23 مهر 1362): ص 17، 19.‏

‏جمهوری اسلامی (29 مهر 1361): ص 6 ـ 7 ویژه نامه.‏

‏تشریح مسأله ولایت فقیه.‏

‏587) نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی‏

‏رهنمون، ش 7 (زمستان 1372): ص 115 ـ 144.‏

‏588) نظری بر فقه حکومتی‏

‏امید انقلاب، سال 8، ش 174 (15 اسفند 1366): ص 10 ـ 13. ش 176 (27 فروردین 1367): ص 8 ـ 10 . ش 177 (10 اردیبهشت 1367): ص 20 ـ 21، 33. ش 180 (21 خرداد 1367): ص 18 ـ 19، 27.‏

‏589) نظری بر فقه سنتی‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (2 مهر الی 12 آبان 1366): ص 1، 11.‏

‏590) نظری بر فلسفه سیاسی شهید مطهری‏

‏محمد اصفهانی‏

‏کیان، سال 5، ش 24 (فروردین، اردیبهشت 1374): ص 12 ـ 16.‏

‏591) نظری در باب تشخیص مصلحت ‏


‏در حکم حکومتی‏

‏محسن خدمتگزار‏

‏کیهان (10 بهمن 1366): ص 18.‏

‏592) نظریه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه از دیدگاه عقل و قانون اساسی‏

‏مصطفی کواکبیان‏

‏تربیت، سال 13، ش 7 (فروردین 1377): ص 23 ـ 31.‏

‏593) نظریه های انقلاب و ولایت فقیه شهریار زرشناس‏

‏کیهان (16، 18 بهمن 1373): ص 14.‏

‏594) نظریه های دولت در فقه شیعه‏

‏محسن کدیور‏

‏بهمن، سال 1، ش 1 (16 دی 1374): ص 12. ش 2 (23 دی 1374): ص 12. ش 3 (30 دی 1374): ص 12.‏

‏595) نعمت ولایت‏

‏کیهان (20 دی 1368): ص 1 ـ 2.‏

‏596) نعمت ولایت و رهبری‏

‏کیهان (12 دی 1368): ص 2.‏

‏597) نقد مبنای «انتخاب فقیه»‏

‏مکارم شیرازی‏

‏راه نو، ش 20 (14 شهریور 1377): ص 17، 34.‏

‏598) نقد و نظر در عرصه حکومت ولایی عبدالحسین خسروپناه‏

‏رسالت (18 مهر 1377).‏

‏599) نقدی بر مقاله: انظار فقیهان در ولایت فقیه‏

‏ مرتضی نبوی‏

‏فقه، سال 1، ش 3 (بهار 1374): ص 303 ـ 318.‏

‏600) نقدی بر یک دیدگاه‏

‏حشمت الله احمدزاده‏

‏رسالت (2 بهمن 1369): ص 3، 8.‏

‏601) نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امامت‏

‏عبدالله جوادی آملی‏

‏کیهان اندیشه، ش 24 (خرداد، تیر 1368): ص 8 ـ 17.‏

‏602) نقش امام خمینی در تدوین و تنقیح فلسفه سیاسی‏

‏محمدجواد صاحبی‏

‏کیهان (13 خرداد 1370): ص 15.‏

‏کیهان اندیشه، ش 29 (فروردین، اردیبهشت 1369): ص 130 ـ 142.‏

‏603) نقش روحانیت در تثبیت انقلاب اسلامی‏

‏ابوالقاسم یعقوبی‏

‏حوزه، سال 11، ش 3، 4 (مرداد، آبان 1373): ص 331 ـ 383.‏

‏604) نقش روحانیت در دفاع از دیدگاه امام خمینی(ره)‏

‏مجید امینی‏

‏رسالت (10 اسفند 1376).‏

‏605) نقش رهبری در پیروزی انقلاب‏

‏اطلاعات (12 بهمن 1373): ص 6.‏

‏606) نقش شورا در حکومت اسلامی‏


‏کاظم قاضی زاده‏

‏کیهان اندیشه، ش 61 (مرداد، شهریور 1374): ص 20 ـ 34.‏

‏607) نقش فقاهت، در اسلام و انقلاب ادیب یزدی‏

‏منشور برادری، سال 4، ش 181 (17 اردیبهشت 1362): ص 1، 5.‏

‏608) نقش و تأثیر امام خمینی (قدس سره) در تداوم حرکت محییان دین‏

‏محمدصادق مزینانی، محمدحسن نجفی، عباس رضوی‏

‏جهان اسلام (3، 12، 24، 31 تیر 1372): ص 7 ـ 9.‏

‏609) نقش ولایت فقیه در اداره جامعه اسلامی‏

‏صف، ش 217 (خرداد 1377): ص 14 ـ 17.‏

‏610) نقش ولایت فقیه در مسائل اقتصادی‏

‏حسین نوری‏

‏پاسدار اسلام، ش 6 (خرداد 1361): ص 21 ـ 23.‏

‏611) نگاهی به سیستمهای حکومتی دنیا و بررسی ویژگیهای نظام حکومتی اسلام‏

‏کار و کارگر (7، 15، 21 مهر، 5، 12 آبان 1370): ص 6.‏

‏612) نگاهی دوباره به لزوم تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه‏

‏عبدالرحمن انصاری‏

‏ کیهان (24، 26، 27 دی، 1 بهمن 1374): ص 6.‏

‏613) نگرش امام خمینی(ره) به مقوله انتصاب و انتخاب در ولایت فقیه‏

‏علیرضا انصاری‏

‏کیهان (17 آبان 1377).‏

‏614) نگهداری یک انقلاب از ایجاد آن به مراتب مشکلتر است‏

‏اطلاعات (13 تیر 1361): ص 4.‏

‏سخنرانی دکتر ولایتی در جلسه سمینار تداوم انقلاب و قطعنامه سمینار در مورد ولایت فقیه.‏

‏615) نهاد مرجعیت و قدرت سیاسی‏

‏هدایت جلیلی‏

‏ایران، (1، 2 آذر 1377).‏

‏616) نیم نگاهی به نقش اجتماعی روحانیت: زمامداری دلها‏

‏ارزشها، ش 83 (2 شهریور 1377).‏

‏617) وحدت صفوف بر مدار مقدس ولایت‏

‏کیهان (21 دی 1368): ص 1 ـ 2.‏

‏618) وحدت ملی در سایه ولایت فقیه مرتضی الله وردی‏

‏اخبار (14 اسفند 1374): ص 8.‏

‏619) وحدت، میوه شجرۀ طیبه ولایت ‏

‏مرتضی رحیمی‏

‏کیهان (20 دی 1368): ص 16.‏

‏620) وحی و ولایت‏

‏رسالت (20 آبان 1366): ص 1، 12.‏


‏621) وصیتنامه امام ـ تابشگاه نور‏

‏حبیب الله عسگر اولادی‏

‏رسالت (5 ـ 8، 10، 11، 13 ـ 15، 17 تیر 1368): ص 1، 12، 14.‏

‏622) وظایف ما‏

‏کمال گنجه ای‏

‏ابرار (24 ـ 29 بهمن، 1 ـ 4 اسفند 1366): ص 1 ـ 2.‏

‏623) وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی‏

‏محسن آژینی‏

‏کیهان (1 خرداد 1373): ص 6.‏

‏624) وکالت یا ولایت‏

‏کیهان (16، 17 مرداد 1374): ص 14.‏

‏625) ولایت از دیدگاه عرفان‏

‏کریم وزیری‏

‏اطلاعات (13 مهر 1367): ص 6، 16.‏

‏626) ولایة الأمر فی عصر الغیبة‏

‏کاظم الحائری‏

‏الفکر الاسلامی (قم)، سال 1، ش 3، 4 (7 ـ 12 / 1414 هـ. ق) ص 380 ـ 387 (علی اکبر الحائری).‏

‏627) ولایة الحاکم الشرعی و أبعادها ‏

‏حسین حقانی‏

‏مؤتمر الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الانصاری (قم: 1415 هـ. ق).‏

‏628) ولایة الفقیه‏

‏محمدعلی تسخیری‏

‏صوت الأمة (تهران)، ش 12، 13 (4، 7 /  1401، هـ. ق): ص 50 ـ 51، 34، 39.‏

‏التوحید، سال 7، ش 37 (3، 4 / 1409 هـ. ق): ص 83 ـ 100.‏

‏629) ولایة الفقیه بین النظریة و التطبیق الدستوری‏

‏سامی عبود‏

‏الوحدة (بیروت)، سال 1، ش 2 (5 /  1980 م = 7 / 1400 هـ. ق): ص 104 ـ 112.‏

‏630) ولایة الفقیه عند أهل السنه‏

‏محمدعلی تسخیری‏

‏المؤتمر العالمی الثانی للامام الرضا(ع) (مشهد: 11 / 1405 هـ . ق).‏

‏631) ولایة الفقیه فی الکتاب السنة‏

‏حسینعلی المنتظری‏

‏التوحید، ش 28 (9، 10 / 1407 ه . ق): ص 27 ـ 36.‏

‏632) ولایة الفقیه فی کلام الشیخ الانصاری‏

‏حسن الخرم آبادی‏

‏تلخیص: صلاح العبیدی‏

‏الفکر الاسلامی (قم)، سال 2، ش 7 (7، 9 / 1415 هـ. ق): ص 193 ـ 218.‏

‏633) ولایة الفقیه فی مدرسة شیخنا الأعظم الأنصاری‏

‏ناصر مکارم شیرازی‏

‏مؤتمر الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الانصاری (قم: 1415 هـ. ق).‏

‏634) ولایة الفقیه: المصدر، الادلة، ‏


‏والصلاحیات، استمرار خط الولایة الالهیة ‏

‏محسن العراقی‏

‏الحوار الفکری و السیاسی، سال 8، ش 40 (شتاء 1990 م = 1410 هـ. ق): ص 174 ـ 193.‏

‏635) ولایة الفقیه و العمل الحرکی‏

‏حزب الدعوة الاسلامیة‏

‏الجهاد، سال 1، ش 5 (7 / 1403 هـ. ق): ص 82 ـ 85.‏

‏636) ولایت حاکم اسلامی‏

‏آوای مازندران، سال 7، ش 238 (8 تیر 1364): ص 1، 4.‏

‏637) ولایت در برابر لیبرالیسم و اباحیت ‏

‏گفتگو با محمد مددپور‏

‏جام هفته، ش 7 (مرداد 1377).‏

‏638) ولایت در قرآن: سلسله سخنرانیهای مقام معظم رهبری قبل از انقلاب‏

‏قدس (1، 8، 15 مهر 1377).‏

‏639) ولایت، روحانیت و دفاع مقدس‏

‏محمد کاظم انبارلویی‏

‏رسالت (5 مهر 1374): ص 1، 16.‏

‏640) ولایت عشق، ولایت عقل‏

‏اطلاعات (21 آذر 1374): ص 2.‏

‏641) ولایت علوی ‏

‏حجت وحیدی‏

‏رسالت (31 اردیبهشت 1374): ص 2.‏

‏642) ولایت فقیه‏

‏طاهری خرم آبادی‏

‏ پیام انقلاب، سال 3، ش 69 (24 مهر 1361): ص 48 ـ 49.‏

‏متن سخنرانی حجت‏‏ ‏‏الاسلام طاهری در سمینار ولایت فقیه در کرمان.‏

‏643) ولایت فقیه‏

‏طاهری خرم آبادی‏

‏پیام انقلاب، سال 3، ش 70 (8 آبان 1361): ص 56 ـ 58.‏

‏در مورد ولایت تکوینی و ولایت تشریعی انسان از نظر جهان بینی اسلام و حکومت در اسلام.‏

‏644) ولایت فقیه‏

‏پیام انقلاب، سال 3، ش 72 (6 آذر 1361): ص 66 ـ 67. ش 73 (20 آذر 1361): ص 64 ـ 66.‏

‏سخنرانی طاهری خرم آبادی در سمینار ولایت فقیه.‏

‏645) ولایت فقیه‏

‏پیام انقلاب، سال 3، ش 74 (4 دی 1361): ص 62 ـ 63، 78 ـ 79‏

‏سخنان حجت الاسلام طاهری پیرامون رابطه ولی فقیه با قوای سه گانه.‏

‏646) ولایت فقیه‏

‏محمدهادی معرفت‏

‏کتاب نقد، ش 7 (تابستان 1377): ص 167 ـ 221.‏

‏647) ولایت فقیه‏

‏محمدهاشم دستغیب‏

‏ابرار (28، 31 خرداد، 7، 11، 14، 16، ‏


‏19، 21 - 25 ، 30، 31 تیر، 5، 6، 12 ـ 15، 23 مرداد، 16، 18، 20، 29، شهریور، 1، 3، 6، مهر 1365 ): ص 3 ـ 4، 6، 5، 8 ـ 10.‏

‏648) ولایت فقیه‏

‏مصطفی میرتقی‏

‏ندای یزد، سال 4، ش 130 (17 اسفند 1366): ص 2، 4.‏

‏649) ولایت فقیه‏

‏محراب، ش 18 (30 دی 1366): ص 1، 6.‏

‏650) ولایت فقیه‏

‏نامه انقلاب اسلامی، سال 6، ش 28، (1365): ص 44 ـ 48. ش 43 (اسفند 1366): ص 7.‏

‏651) ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله العظمی بروجردی‏

‏رسالت (6 خرداد 1371): ص 4.‏

‏652) ولایت فقیه از دیدگاه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی‏

‏اعتصام، ش 9 (دی 1361): ص 18 ـ 23.‏

‏653) ولایت فقیه از دیدگاه شهید آیت الله دستغیب‏

‏اعتصام، ش 10 (بهمن 1361): ص 18 ـ 19.‏

‏654) ولایت فقیه از دیدگاه شهید ثالث ‏

‏عبدالحسین شهیدی صالحی‏

‏حوزه، سال 10، ش 56، 57 (خرداد، شهریور 1372): ص 385 ـ 396.‏

‏655) ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری‏

‏محمدصادق مزینانی‏

‏اطلاعات (19 آذر 1373): ص 6، 11.‏

‏656) ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید قدس سره‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (4 اردیبهشت 1372): ص 3، 12.‏

‏657) ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب اسلامی‏

‏محمدصادق مزینانی‏

‏اطلاعات (15، 22، 29 مهر 1374): ص 8، 7، 11.‏

‏658) ولایت فقیه از ولایت ائمه معصومین(ع) سرچشمه گرفته است‏

‏رسالت (4 بهمن 1366): ص 10.‏

‏659) ولایت فقیه، اساس مشروعیت نظام‏

‏محمد مهدی جاوید‏

‏جمهوری اسلامی (13، 27 اسفند 1368) ص 9 ـ 10.‏

‏660) ولایت فقیه، اساسی‏‏ ‏‏ترین رکن جامعه اسلامی‏

‏وحیدرضا شادفر‏

‏اطلاعات (10 مرداد 1371): ص 7.‏

‏661) ولایت فقیه، استمرار امامت امت ابو یاسین‏

‏کیهان هوایی، ش 1027 (اردیبهشت 1372): ص 14.‏


‏662) ولایت فقیه استمرار حرکت انبیا‏

‏نگهبان انقلاب اسلامی، سال 3، ش 30 (خرداد 1373): ص 2 ـ 3.‏

‏663) ولایت فقیه استمرار خط امامت معصومین(ع) و رسالت انبیای الهی است‏

‏سروش، سال 4، ش 147 (15 خرداد 1361): ص 38 ـ 41.‏

‏664) ولایت فقیه استمرار ولایت انبیا و ائمه(ع)‏ ‏ نامه انقلاب اسلامی، سال 3، ش 16 (شهریور 1362): ص 74 ـ 76.‏

‏665) ولایت فقیه استمرار ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع)‏

‏صادق خلخالی‏

‏کیهان (23، 24 دی 1366): ص 18.‏

‏666) ولایت فقیه، اصل است یا حکم؟‏

‏اطلاعات هفتگی، ش 2162 (4 ـ 11 آبان 1362): ص 30 ـ 31.‏

‏گفتگو با حجت الاسلام علی محمد دستغیب‏

‏667) ولایت فقیه اصل دین است‏

‏بهمن دری اخوی‏

‏اطلاعات هفتگی، ش 2107 (14 ـ 31 شهریور 1361): ص 28 ـ 29.‏

‏بررسی ولایت فقیه و ویژگیهای آن در قانون اساسی.‏

‏668) ولایت فقیه، امام خمینی و انقلاب اسلامی‏

‏حیدر، افضل‏

‏ حضور، ش 22 (زمستان 1367): ص 174 ـ 208.‏

‏669) ولایت فقیه، امتداد ولایت خداوند محمدصادق حائری شیرازی‏

‏رسالت (5 مهر 1365): ص 3 ـ 4.‏

‏670) ولایت فقیه بر اساس نص یا حسبه‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (29 تیر 1368): ص 1، 11.‏

‏671) ولایت فقیه به اندازه ای دقیق است...‏

‏خبر جنوب (26 دی 1366): ص 11 ـ 12.‏

‏672) ولایت فقیه پشتوانه تشیّع‏

‏نعمت الله هاشمی نژاد‏

‏کیهان (30 شهریور 1361): ص 15.‏

‏673) ولایت فقیه: تأملی در چند شبهه؛ متن سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در فیضیه قدس (17، 24 مرداد 1377).‏

‏674) ولایت فقیه تداوم ولایت معصومین(ع)‏

‏صادق خلخالی‏

‏ابرار (4 ـ 8، 10 ـ 15، 17 ـ 21، 24 ـ 29 بهمن، 1 ـ 5 اسفند 1366): ص 1.‏

‏675) ولایت فقیه حکم است یا اصل؟‏

‏اطلاعات هفتگی، ش 2152 (19 ـ 26 مرداد 1362): ص 4 ـ 7.‏

‏گفتگو با حجت الاسلام احسانبخش و آیت الله مؤمن.‏

‏676) ولایت فقیه حکومت علم و عدل ‏


‏رسالت (24 دی 1366): ص 1، 12.‏

‏677) ولایت فقیه در آیات قرآن‏

‏رسالت (12 بهمن 1366): ص 4.‏

‏678) ولایت فقیه در اسلام‏

‏رمضان سعیدزاده‏

‏منشور برادری، دروۀ جدید، ش 281 (21 اردیبهشت 1364): ص 1 ـ 2. ش 282 (28 اردیبهشت 1364): ص 1 ـ 2، 4. ش 285 (18 خرداد 1364): ص 1، 3. ش 286 (25 خرداد 1364): ص 1، 4. ش 287 (1 تیر 1364): ص 1، 4. ش 289 (15 تیر 1364): ص 1، ش 290 (22 تیر 1364): ص 1، 4. ش 291 (29 تیر 1364): ص 1 ـ 3.‏

‏679) ولایت فقیه در حکومت اسلام‏

‏مجتبی رضوی طوسی‏

‏مسجد، سال 3، ش 17 (آذر، دی 1373): ص 139 ـ 140.‏

‏680) ولایت فقیه در حکومت اسلامی‏

‏اطلاعات (5 آذر 1373): ص 7.‏

‏681) ولایت فقیه در قرآن‏

‏رسالت (14 بهمن 1366): ص 3.‏

‏682) ولایت فقیه در مذاهب اسلامی ‏

‏عبدالرحمن انصاری‏

‏کیهان هوایی، ش 1146 (15 شهریور 1374): ص 9، 12. ش 1148 (29 شهریور 1374): ص 9، 21.‏

‏683) ولایت فقیه در مقبوله ابن حنظله قربانعلی دری نجف آبادی‏

‏ کتاب نقد، ش 4 (پائیز 1376): ص 294 ـ 301.‏

‏684) ولایت فقیه دریای همیشه خروشان چالوئی‏

‏بازار روز، سال 9، ش 366 (19 بهمن 1366): ص 2.‏

‏685) ولایت فقیه روشنگر راه انقلاب‏

‏جهاد روستا، سال 8، ش 235 (نیمه اوّل بهمن 1366): ص 2 ـ 3.‏

‏686) ولایت فقیه زمینه ساز حکومت مهدی(عج)‏

‏رسالت (19 بهمن 1366): ص 4.‏

‏687) ولایت فقیه زیربنای انقلاب اسلامی و ضامن بقای آن است‏

‏فروغ آزادی (7 بهمن 1366): ص 1 ـ 2.‏

‏688) ولایت فقیه سرمایه بزرگی برای جامعه اسلامی است‏

‏کار و کارگر (22 شهریور 1374): ص 2.‏

‏689) ولایت فقیه، قانون اساسی و مردم سلام (18 ـ 20 خرداد 1371): ص 2، 4، 10.‏

‏690) ولایت فقیه مبنای عقلایی، شرعی و قرآنی دارد‏

‏رسالت (8 مهر 1377).‏

‏گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین غرویان.‏

‏691) ولایت فقیه محور وحدت‏

‏محمدحسن رحیمیان‏


‏پاسدار اسلام، سال 7، ش 75 (اسفند 1366): ص 3.‏

‏692) ولایت فقیه: نقدی بر دیدگاهها ‏

‏قدس (9 خرداد 1377).‏

‏متن سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در فیضیه قم.‏

‏693) ولایت فقیه نه پاپ است، نه سلطان‏

‏حیدر رحیم پور‏

‏صبح، ش 87 (دی 1377).‏

‏694) ولایت فقیه و استبداد دو نظام متناقض‏

‏محمد سلیمی‏

‏کیهان (24 شهریور 1377).‏

‏695) ولایت فقیه و اوصاف زمامداران ‏

‏شهرام شیرکوند‏

‏اطلاعات (27، 30 آبان 1377).‏

‏696) ولایت فقیه و اعلمیت‏

‏علی اکبر ذاکری‏

‏حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 157 ـ 224.‏

‏697) ولایت فقیه و جایگاه آن در علم کلام‏

‏علی شفیعی‏

‏حکومت اسلامی، ش 6 (زمستان 1376): ص 27 ـ 51.‏

‏698) ولایت فقیه و حدود آن در عصر غیبت‏

‏رسالت (3 اسفند 1366): ص 4.‏

‏699) ولایت فقیه و حضور در موضوعات اجتماعی‏

‏رسالت (28 بهمن 1366): ص 4.‏

‏700) ولایت فقیه و حکومت اسلامی‏

‏محمدتقی مصباح یزدی‏

‏اطلاعات (19 آذر 1373): ص 7.‏

‏701) ولایت فقیه و حکومت اسلامی‏

‏رشد آموزش و معارف اسلامی، سال 1، ش 4 (زمستان 1367): ص 30 ـ 33.‏

‏702) ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت‏

‏کاظم قاضی زاده‏

‏کتاب نقد، ش 7 (تابستان 1377): ص 100 ـ 109.‏

‏703) ولایت فقیه و دموکراسی؟‏

‏محمدجواد حجتی کرمانی‏

‏اطلاعات (10، 12 ـ 15، 17 ـ 22 اردیبهشت 1373): ص 2.‏

‏704) ولایت فقیه و دموکراسی‏

‏بصائر، سال 1، ش 1 (تیر 1373): ص 63 ـ 64.‏

‏705) ولایت فقیه و رد شبهه ها: ماهیت ولایت فقیه‏

‏محمد محمدی اشتهاردی‏

‏پاسدار اسلام، ش 203 (آبان 1377): ص 19 ـ 21، 50.‏

‏706) ولایت فقیه و رد شبهه ها: دلایل عقلی و نقلی مسأله ولایت فقیه‏

‏محمد محمدی اشتهاردی‏

‏پاسدار اسلام، ش 204 (آذر 1377): ص 18 ـ 21، 28.‏


‏707) ولایت فقیه و زمینه اجتماعی آن ‏

‏رسالت (26 بهمن 1366): ص 4.‏

‏708) ولایت فقیه و قانون‏

‏اطلاعات (21 آبان 1374): ص 6.‏

‏709) ولایت فقیه و قانون اساسی‏

‏آیت الله منتظری‏

‏پیام هاجر، ش 236 (شهریور 1377): ص 54 ـ 68.‏

‏710) ولایت فقیه؛ وکالت یا ولایت؟‏

‏قدس (10 مرداد 1377).‏

‏متن سخنرانی جوادی آملی در مدرسه فیضیه.‏

‏711) ولایت فقیه ولایت مطلقه است‏

‏پیام دانشجو، سال 2، ش 48 (15 اسفند 1374): ص 5.‏

‏712) ولایت فقیه و نقش رهبریهای امام در قبل و بعد از پیروزی انقلاب‏

‏جهاد و روستا، سال 8، ش 236 (نیمه دوم بهمن 1366): ص 6 ـ 7، 31.‏

‏713) ولایت فقیه و وجوهات شرعی‏

‏حسین ولیلو‏

‏کیهان (17 آبان 1371): ص 6.‏

‏714) ولایت فقیه و وحدت مهمترین میراث و وصیت‏

‏حبیب الله عسگر اولادی‏

‏رسالت (11 خرداد 1370): ص 1 ـ 2.‏

‏715) ولایت فقیه هدیۀ الهی‏

‏اسدالله افشار‏

‏رسالت (7 آذر 1369): ص 4.‏

‏ 716) ولایت فقیه، یعنی پذیرفتن تمام متولیات این ولایت و تضعیف هر متولی تضعیف اصل ولایت است.‏

‏خبر جنوب (10 بهمن 1366): ص 7، 8.‏

‏717) ولایت فقیه، یعنی مرجعیت دینی و رهبری سیاسی‏

‏پیام دانشجوی بسیجی، سال 1، ش 13 (1 آذر 1373): ص 2.‏

‏718) ولایت، قانون و مردم‏

‏عصر ما، ش 107 (دی 1377).‏

‏719) ولایت مطلقه ولی فقیه‏

‏نهیب آزادی، سال 37، ش 427 (30 دی 1366): ص 1.‏

‏720) ولایت مطلقه‏

‏خراسان (23، 24، 27 ـ 29 دی، 4، 7، 25، 27 بهمن، 1 اسفند 1366): ص 1، 7.‏

‏721) ولایت مطلقۀ فقیه‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (15 مرداد الی 19 شهریور 1367): ص 1، 11 ـ 12. (5 فروردین الی 9 اردیبهشت 1368): ص 1، 12.‏

‏722) ولایت مطلقه فقیه‏

‏شمسی طاهری‏

‏ارم، ش 3 (مهر 1377): ص 63 ـ 73.‏

‏723) ولایت مطلقه فقیه‏

‏رشد آموزش معارف اسلامی، سال 1، ش 2 (تابستان 1367): ص 8 ـ 11.‏

‏724) ولایت مطلقه فقیه‏


‏منشور برادری، دورۀ 3، ش 77 (24 بهمن 1366): ص 1، 4. ش 78 (1 اسفند 1366): ص 2. ش 79 (8 اسفند 1366): ص 2. ش 80 (15 اسفند 1366): ص 2.‏

‏725) ولایت مطلقه فقیه آری یا نه؟!‏

‏رسالت (10 اسفند 1368): ص 5.‏

‏726) ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائتهای گوناگون‏

‏محمدصادق مزینانی‏

‏حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 15 ـ 62.‏

‏727) ولایت مطلقه فقیه، تداوم ولایت امیرالمؤمنین(ع).‏

‏رسالت (19 تیر 1369): ص 4، 12.‏

‏728) ولایت مطلقه فقیه عامل وحدت یا حربه تفرقه؟‏

‏کیهان (9 اسفند 1368): ص 2.‏

‏729) ولایت مطلقه فقیه مهمترین میراث امام(ره)‏

‏حبیب الله عسگراولادی‏

‏رسالت (23 بهمن 1374): ص 1، 16.‏

‏730) ولایت مطلقه فقیه و شورای بازنگری قانون اساسی‏

‏رسالت (30 خرداد 1368): ص 12.‏

‏731) ولایت مطلقه فقیه: ولایت فقیه از دیدگاه مراجع بزرگ تقلید‏

‏سیدابوالقاسم موسوی خویی‏

‏راه نو، ش 21 (21 شهریور 1377): ص 16 ـ 17.‏

‏ 732) ولایت مطلقه نظام سازی اجتهادی ‏

‏حسین میرمعزی‏

‏کتاب نقد، ش 8 (پائیز 1377): ص 102 ـ 113.‏

‏733) ولایت مطلقه و استبداد: نگاهی به شبهه استبداد در نظام ولایت فقیه‏

‏حسین مقید‏

‏گام چهارم، پیش شمارۀ 3 (تیر، مرداد 1377): ص 29 ـ 32.‏

‏734) ولایت مطلقه و رهبری جدید‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (6 ـ 8، 12 تیر 1368): ص 1، 11 ـ 12.‏

‏735) ولایت، میزان و محور حزب الله در اندیشه و عمل‏

‏عبدالحسین ولایت پیشه‏

‏صبح، سال 1، ش 39 (19 دی 1374): ص 14.‏

‏736) ولایت و حکومت در اسلام‏

‏ابوالفضل علیزاده‏

‏کلمه دانشجو، ش 1 (شهریور، مهر 1371): ص 10 ـ 14.‏

‏737) ولایت و رهبری‏

‏محمدکاظم انبارلویی‏

‏رسالت (2 بهمن 1373): ص 1، 20.‏

‏738) ولایت و رهبری در قانون اساسی‏

‏علی ربانی گلپایگانی‏

‏رسالت (12، 19 مهر 1377).‏

‏739) ولایت و زعامت‏


‏محمدحسین طباطبایی‏

‏جمهوری اسلامی (23، 25 آبان 1370): ص 11.‏

‏740) ولایت و محجوریت‏

‏کتاب نقد، ش 8 (پائیز 1377): ص 66 ـ 101.‏

‏741) ولایت و مدیریت‏

‏قدس، سال 3، ش 739 (25 تیر 1369): ص 1. ش 740 (26 تیر 1369): ص 1، 8.‏

‏742) ولایت و مراحل اطاعت‏

‏رسالت (23 دی 1366): ص 1، 12.‏

‏743) ولایت یا وکالت؟‏

‏محمدکاظم انبارلویی‏

‏رسالت (17 تیر 1374): ص 1، 12.‏

‏744) ولی امر باید با نظارت مستمر و دقیق بر قوای سه گانه توازن را در ارکان حکومت حفظ نماید‏

‏سروش، سال 4، ش 167 (15 آبان 1361): ص 58.‏

‏پیرامون ولایت فقیه در قانون اساسی.‏

‏745) ولی فقیه و ولایت بر دیگر فقها ‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (18 تیر 1368): ص 1، 8.‏

‏746) ویژگی منحصر به فرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏

‏اعتصام، ش 44 (آذر 1364): ص 12 ـ 13، 65.‏

‏747) ویژگیهای امام خمینی(ره)‏

‏ حمید روحانی‏

‏پانزده خرداد، سال 4، ش 18 (بهار 1374): ص 10 ـ 21.‏

‏748) ویژگیهای اندیشه و عملکرد سیاسی امام خمینی‏

‏جمهوری اسلامی (22، 24، 29 اردیبهشت، 2، 3، 5، 6، 9 خرداد 1369): ص 9 ـ 11، 13.‏

‏749) ویژگیهای مطلقه بودن ولایت‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (1 مرداد 1368): ص 11.‏

‏750) ویژگیهای ولی فقیه‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (2 مرداد 1368): ص 1، 8.‏

‏751) ویژگیهای راهیان خط امام  حبیب الله عسگراولادی‏

‏رسالت (21، 22، 24، 25، 27 آذر 1369): ص 1، 12، 16.‏

‏752) ویژگیهای پیرامون ولایت فقیه  محمدکرم ساعدپور‏

‏رسالت (26 تیر 1370): ص 11.‏

‏753) هر خطری که ولایت فقیه را تهدید کند بزرگترین خطر برای انقلاب اسلامی است‏

‏رسالت (7 مرداد 1374): ص 2.‏

‏754) هشدار امام به توانگران و طرفداران دروغین ولایت‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (9 فروردین 1365): ص 1، 10.‏


‏755) هشدار رهبر معظم انقلاب درباره سه محور اصلی توطئه های دشمن‏

‏همشهری (21 شهریور 1374): ص 1 ـ 2.‏

‏756) هشدار رهبری و وظیفه ملی‏

‏رسالت (5 آبان 1369): ص 1، 12.‏

‏757) هفته وحدت، حول محور وحدت عزت الله دهقان‏

‏اطلاعات (11 دی 1361): ص 6.‏

‏پیرامون محور اصلی وحدت، یعنی ولی فقیه.‏

‏758) هفته ولایت‏

‏رسالت (25 مرداد 1366): ص 1، 12.‏

‏759) همچون زمان معزز، اصل ولایت فقیه محور حرکت آینده تاریخ ماست‏

‏جوانان امروز، ش 189 (14 خرداد 1369): ص 46 ـ 47.‏

‏760) همشهری مبلغ کدام اندیشه سیاسی است؟!‏

‏محمدکاظم انبارلویی‏

‏رسالت (18 تیر 1374): ص 1، 12.‏

‏761) هم فقاهت، هم مدیریت‏

‏احمد آذری قمی‏

‏رسالت (3 مرداد 1368): ص 1، 8.‏

‏762) همگام با امام امت در شکستن سنتها‏

‏فضل الله صلواتی‏

‏اطلاعات (14 بهمن 1366): ص 6.‏

‏763) همه باید تحت بیرق نایب امام زمان متحد شویم‏

‏جمهوری اسلامی (21 اسفند 1363): ص 9.‏

‏764) هیچ فردی در ایران به دلیل تفکر و عقیده زندانی نیست‏

‏کار و کارگر (2 دی 1372): ص 1 ـ 2.‏

‏765) یادها و یادآوریها‏

‏جانباز، ش 65 (خرداد 1374): ص 4 ـ 5.‏

‏766) یازده گفتار در خصوص پانزدهم شعبان‏

‏اسدالله افشار‏

‏کار و کارگر (24، 26، 28، دی 1373): ص 2، 12.‏

‏767) اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها‏

‏محمدتقی مصباح یزدی‏

‏حکومت اسلامی، ش  1 (پاییز 1375): ص 81 ـ 95.‏

‏768) از ولایت فقیه بد دفاع نکنیم‏

‏عصر ما، ش 49 (3 مرداد 1375): ص 1، 4 ـ 5.‏

‏769) از ولایت فقیه خوب دفاع کنیم‏

‏عصر ما، ش 85 (26 آذر 1376): ص 8 ـ 9، 12.‏

‏770) امامت و ولایت از دیدگاه صدرا ‏

‏محقق داماد‏

‏خردنامه صدرا، ش 2 (شهریور 1374): ‏


‏ص 33 ـ 39.‏

‏771) امامت و ولایت، مبانی محوری نظام سیاسی شیعه‏

‏حسن بلخاری‏

‏کیهان هوایی، ش 1259 (9 آذر 1376): ص 9.‏

‏772) امام خمینی: ما معتقد به ولایت هستیم‏

‏جمهوری اسلامی (22 شهریور 1376).‏

‏773) اهمیت رهبری از دیدگاه تسنن و تشیع‏

‏محمد برقی‏

‏تبیان، ش 30، 31 (مهر، دی 1377): ص 4 ـ 11. اطلاعات (9  دی 1375).‏

‏774) بحثی پیرامون ولایت فقیه‏

‏جوادی آملی‏

‏همشهری (20. 22 فروردین 1375).‏

‏775) بحثی در مقوله «ولایت فقیه»: مرجعیت و ولایت‏

‏صبح، ش 63 (آبان 1375): ص 24 ـ 25.‏

‏776) بررسی اجمالی ولایت و سرپرستی در نظام اسلامی‏

‏حسین حسینی‏

‏مشکوة، ش 51 (تابستان 1375): ص 57 ـ 72.‏

‏777) بررسی شرایط و فرآیند تکوین نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره)‏

‏یوسف احمدی قاسم آبادی‏

‏ بصائر، ش 23 (بهمن، اسفند 1375): ص 27 ـ 38.‏

‏778) بی توجهی به مبانی فقهی قانون‏

‏محمدرضا گائینی‏

‏رسالت (28 دی 1376).‏

‏779) بیعت و انتخابات: تأملی در مقاله «بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی»‏

‏محمدحسین مهسوری‏

‏حکومت اسلامی، ش 9 (پاییز 1377): ص 63 ـ 80.‏

‏780 پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه‏

‏بهرام بهرامسیری‏

‏کتاب نقد، ش 2، 3 (بهار، تابستان 1376): ص 315 ـ 326.‏

‏781) پاسخ به سه شبهه: ولایت یا وکالت نبی الله ابراهیم زاده آملی‏

‏گام چهارم،  ش 3 (؟).‏

‏782) پاسخ نقدی بر مقاله انظار فقیهان در ولایت فقیه [نوشته مرتضی تقوی] ‏

‏علی حسینی‏

‏فقه، ش 4، 5 (تابستان، پائیز 1374): ص 441 ـ 472.‏

‏783) پایه های خودپذیر جامعه ولایی ‏

‏امیر محبیان‏

‏رسالت (3، 4 آذر 1376).‏

‏784) پیوستگی توحید و ولایت‏

‏قدس (15 بهمن 1377).‏

‏785) پیوسته به یاد آقا باش: وظایف ما در ‏


‏عصر غیبت (5)‏

‏موسی خسروی‏

‏زائر، ش 30 (آبان 1375): ص 8 ـ 9.‏

‏786) تبیین کلامی و فقهی ولایت مطلقه: ولایت مطلقه معصوم (4 ـ 1)‏

‏عبدالجواد ابراهیمی‏

‏رسالت (2، 23 آذر 1376).‏

‏787) ترسیم ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (2 ـ 1)‏

‏رضا همراه‏

‏کیهان (17، 26 فروردین 1376).‏

‏788) تصمیم گیری در نظام ولایی اسلام: بحثی پیرامون مرجعیت و رهبری‏

‏حسین باهر‏

‏فصلنامه مطالعات مدیریت، ش 15 (پائیز 1373): ص 1 ـ 12.‏

‏789) جایگاه حکومت اسلامی در نظام سیاسی اسلام (قسمت آخر)‏

‏محمدتقی مصباح یزدی‏

‏فردا (20 بهمن 1376).‏

‏790) جنبش دانشجویی و ضرورت درک شرایط [اصل و ارزش ولایت فقیه]‏

‏عباس درویش توانگر‏

‏رسالت (3 آذر 1376).‏

‏791) چکیده نظرات آقای ازغندی در میزگرد دانشکده حقوق در مورد جامعه مدنی و ولایت فقیه‏

‏رسالت (3 آذر 1376).‏

‏792) حقوق متقابل حکومت و مردم ف، پورآرین‏

‏کیهان (7 اردیبهشت 1376).‏

‏793) حکومت اسلامی و مرزهای سیاسی: شرحی بر مقاله «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها»‏

‏محمدجواد لاریجانی‏

‏حکومت اسلامی، ش  2 (زمستان 1375): ص 37 ـ 49.‏

‏749) حکومت برگزیده ها: بخشی از کتاب ولایت فقیه امام خمینی و انقلاب اسلامی‏

‏افضل حیدر‏

‏حضور، ش 17 (پائیز 1375): ص 204 ـ 215.‏

‏795) حکومت دینی و مشروعیت آن‏

‏حسین مافی مقدم‏

‏اطلاعات (11 تیر 1376).‏

‏796) حکومت ولایی، بحثی در باب ولایت فقیه [نقد و بررسی]‏

‏محسن کدیور‏

‏بخارا، ش 3 (؟).‏

‏797) حکومت و ولایت از دیدگاه علامه شعرانی‏

‏سعید رحیمیان‏

‏حکومت اسلامی، ش 1 (پائیز 1375): ص 190 ـ 207.‏

‏798) خدشه دار شدن اصل ولایت فقیه، راه را برای دو جریان تحجر و سکولاریزم باز خواهد کرد: جمعیت دفاع از حاکمیت از ‏


‏اصل ولایت فقیه‏

‏ارزشها، ش 46 (3 آذر 1376): ص 5.‏

‏799) در مکتب تربیتی ولایت: ولایت، بستر تکامل‏

‏مرتضی مهدوی یگانه‏

‏رشد آموزش معارف اسلامی، ش 26 (زمستان 1374): ص 54 ـ 58.‏

‏800) دستاوردهای نظام ولایی (2)‏

‏محسن غرویان‏

‏رسالت (23 آذر 1376).‏

‏801) دو نظریه عمده در زمینه ولایت فقیه‏

‏عبدالله جاسبی، ابوتراب علیرضایی‏

‏فصلنامه مطالعات مدیریت، ش 17، 18 (بهار، تابستان 1376): ص 1 ـ 25.‏

‏802) رابطه تشکلهای سیاسی با ولایت فقیه‏

‏مسعود ابراهیمی‏

‏ارزشها، ش 9 (1 اسفند 1375): ص 13 ـ 14.‏

‏803) روشنفکران و حکومت اسلامی: مروری بر شبهات دهه اخیر در خصوص حکومت اسلامی و ولایت فقیه‏

‏محمداسماعیل هاشمی‏

‏گام چهارم، ش 3 (؟).‏

‏804) سخنرانی استاد معرفت: حکومت سیاسی و ولایت فقیه‏

‏تبیان، ش 23 (مرداد، شهریور 1376): ص 57 ـ 60.‏

‏ 805) سیری در مبانی ولایت فقیه (1 ـ 2)‏

‏جوادی آملی‏

‏رسالت (12، 19 اسفند 1375). حکومت اسلامی، ش 1 (پائیز 1375): ص 50 ـ 80.‏

‏806) سیری در مبانی ولایت فقیه: مناظراتی مکتوب در باب ولایت فقیه‏

‏جوادی آملی‏

‏ایران (15، 16، 21، 22، 23 مهر 1376).‏

‏807) شرایط ولایت و رهبری‏

‏حسین جوان آراسته‏

‏جمهوری اسلامی (24 آذر 1376).‏

‏808) شیخ انصاری و مسأله ولایت فقیه (1)‏

‏دانشجو، پیش شماره 3 (؟).‏

‏809) ضرورت امام شناسی: وظایف ما در عصر غیبت (3)‏

‏موسی خسروی‏

‏زائر، سال 3، ش 4، 5 (مرداد، شهریور 1375): ص 7 ـ 8.‏

‏810) ضرورت حکومت یا ولایت فقها در عصر غیبت‏

‏لطف الله صافی، ترجمه حسن اسلامی‏

‏حکومت اسلامی، ش 4 (تابستان 1376): ص 8 ـ 18.‏

‏811) فقاهت و حکومت (تبیین ولایت فقیه و اطلاق آن)‏

‏علی ربانی گلپایگانی‏


‏قبسات، سال 2، ش 2 (تابستان 1376): ص 91 ـ 114.‏

‏812) کتابشناسی ولایت فقیه (2)‏

‏اسماعیل محمدی کرمانشاهی‏

‏حضور، ش 26 (زمستان 1377): ص 195 ـ 202.‏

‏813) کتابنامه ولایت فقیه‏

‏حسین خیامی‏

‏مشکوة، ش 23، 24 (تابستان، پائیز 1368): ص 305 ـ 332.‏

‏814) کدام ولایت پذیرفتنی است؟‏

‏حسین شریعتمداری‏

‏کیهان (15 فروردین 1378).‏

‏815) مباحثی پیرامون تبیین ولایت فقیه‏

‏عبدالله جوادی آملی‏

‏حکومت اسلامی، ش 3 (بهار 1376): ص 192 ـ 208.‏

‏816) مبادی ولایت فقیه‏

‏محمد مؤمن‏

‏حکومت اسلامی، ش 2 (زمستان 1375): ص 6 ـ 11.‏

‏817) مبانی کلامی ولایت و ارکان آن ‏

‏احد فرامرز قراملکی‏

‏کیهان هوایی، ش 1319 ـ 1320.‏

‏818) مبانی نظری حکومت در اسلام‏

‏کار و کارگر (16 دی 1376).‏

‏819) مبانی نظری حکومت در اسلام: ولایت‏

‏کار و کارگر (13 دی 1375).‏

‏ 820) مثلث عشق در دایره ولایت‏

‏منظر سلطانی‏

‏حضور، ش 17 (پائیز 1375): ص 292 ـ 299.‏

‏821) محقق اردبیلی و مسأله حکومت در عصر غیبت‏

‏محمد سروش محلاتی‏

‏جمهوری اسلامی (3 مهر 1375).‏

‏822) مدیریت و رهبری از دیدگاه شهید مظلوم آیت الله بهشتی‏

‏مسیح مهاجری‏

‏فصلنامه مصباح، ش 18 (تابستان 1375): ص 27 ـ 53.‏

‏823) مرجعیت و رهبری‏

‏علی سکندری‏

‏زائر، ش 40 (آذر 1376): ص 14- 16‏

‏824) مرجعیت و رهبری‏

‏کاظم حائری‏

‏ترجمه حسن اسلامی، حکومت اسلامی، ش 3 (بهار 1376): ص 6 ـ 20.‏

‏825) مرجعیت و رهبری (تفکیک یا وحدت؟)، نظر امام خمینی کدام است؟‏

‏حمید انصاری‏

‏حضور، ش 9 (زمستان 1373): ص 13 ـ 27، 313 ـ 384.‏

‏826) مشرب های فکری در سیاست اسلامی‏

‏محمد نوری‏

‏حکومت اسلامی، ش 2 (زمستان ‏


‏1375): ص 269 ـ 279.‏

‏827) مشروعیت دوگانه ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)‏

‏مصطفی کوکبیان‏

‏تربیت، سال 14، ش 7 (؟).‏

‏828) مشروعیت ولایت ائمه علیهم السلام و فقها‏

‏محمدرضا مهدوی کنی‏

‏اطلاعات (31 فروردین 1376).‏

‏829) مشروعیت ولایت فقیه‏

‏علی شفیعی‏

‏حکومت اسلامی، ش 2 (زمستان 1375): ص 12 ـ 26.‏

‏830) مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه محمدجواد ارسطا‏

‏علوم سیاسی، سال 1، ش 2 (پائیز 1377): ص 72 ـ 90.‏

‏831) مفهوم نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی‏

‏حمید عنایت، ترجمۀ سعید محبی‏

‏کیان، ش 34 (دی، بهمن 1375): ص 2 ـ 13.‏

‏832) مفهوم ولایت فقهی‏

‏مصطفی جعفرپیشه‏

‏حکومت اسلامی، ش 9 (پائیز 1377): ص 41 ـ 62.‏

‏833) مقایسه نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی و شرح ابن رشد بر جمهوری افلاطون‏

‏ ونسا مارتین، ترجمه سیما حاج حریری‏

‏حضور، ش 17 (پائیز 1375): ص 216 ـ 237.‏

‏834) مقایسۀ حکومت اسلامی با سایر نظامهای بشری‏

‏برهان ابراهیمی‏

‏تبیان، ش 23 (مرداد، شهریور 1376): ص 44 ـ 53.‏

‏835) مقدمه ای بر نظریه رهبری الهام بخش‏

‏ناصر باقری‏

‏اطلاعات (22، 25 اسفند 1375).‏

‏836) نصاب فقاهت در ولایت‏

‏جمهوری اسلامی (3، 10 آذر 1376).‏

‏837) نظام دموکراسی یا ولایت فقیه ‏

‏عبدالجواد ابراهیمی،‏

‏رسالت (9 اسفند 1377).‏

‏838) نظام ولایت، توانمندیها و آفتها ‏

‏محمود فرشیدی‏

‏رسالت (8 اردیبهشت 1376).‏

‏839) نقد نقد: پاسخ به مقاله سیری در مبانی ولایت فقیه [مهدی حائری یزدی]‏

‏عبدالله جوادی آملی‏

‏حکومت اسلامی، ش 2 (زمستان 1375): ص 223 ـ 250.‏

‏840) نقش مردم در حاکمیت اسلام‏

‏محمدجواد حجتی کرمانی‏

‏اطلاعات (11، 12 اسفند 1376).‏

‏841) نقش مردم در نظام ولایت فقیه‏


‏کار و کارگر (11، 25 مرداد 1375).‏

‏842) نکاتی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی‏

‏حسین مظاهری‏

‏بصیرت، ش 15 ـ 16.‏

‏843) نگاهی به مسئله حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت‏

‏علیرضا رجالی تهرانی‏

‏رسالت (8 دی 1375).‏

‏844) نگاهی گذرا به ولایت فقیه در رادیوهای بیگانه‏

‏پیام انقلاب، ش 344 (تیرماه 1375): ص 30 ـ 32.‏

‏845) ولایت باطنی و ولایت سیاسی‏

‏عبدالکریم سروش‏

‏کیان، ش 44 (1377).‏

‏846) ولایت علی شرط ایمان است‏

‏قدس (14 فروردین 1378).‏

‏847) ولایت فقیه از دیدگاه شهید بهشتی ‏

‏مسیح مهاجری‏

‏جمهوری اسلامی (5، 6 تیر 1375).‏

‏848) ولایت فقیه پس از امام خمینی‏

‏وضاح شراره‏

‏ترجمان سیاسی، ش 162 (؟).‏

‏849) ولایت فقیه، جوهر نظام اسلامی است‏

‏هاشمی رفسنجانی‏

‏ارزشها، ش 47 (10 آذر 1376): ص 1 ـ 5.‏

‏ 850) ولایت فقیه در آینه قانون اساسی ‏

‏عباس میری‏

‏قدس (7 بهمن 1377).‏

‏851) ولایت فقیه در بوته آزمایش‏

‏محمد الهاشمی الحامدی؛ مترجم: م، ادیب‏

‏ترجمان سیاسی، ش 167 (؟).‏

‏852) ولایت فقیه در قانون اساسی (1)‏

‏محمدحسن مرعشی‏

‏دادرسی، ش 12 (؟).‏

‏853) ولایت فقیه، شورا و دموکراسی: گفتگو با آیت الله محمد حسین فضل الله‏

‏ترجمه مجید مرادی رود پشتی‏

‏علوم سیاسی، سال 1، ش 2 (پائیز 1377): ص 23 ـ 38.‏

‏854) ولایت فقیه فصل مشترک احزاب سیاسی در نظام اسلامی‏

‏ارزشها، ش 14 (25 فروردین 1376): ص 11، 14.‏

‏855) ولایت فقیه، مبنای فکری، تز حکومتی و میراث امام است‏

‏جمهوری اسلامی (14 بهمن 1376).‏

‏856) ولایت فقیه، مردم و قانون: تأملاتی در اصل محوری و بنیادین ولایت فقیه‏

‏صبح، ش 59 (29 خرداد 1375).‏

‏857) ولایت فقیه: نظریه اسلامی سرکردگی نخبگان یا عصبیت خواص‏

‏عمر فرج. ا. ثابت؛ ترجمه عبدالرحمن عالم‏


‏مجله سیاست خارجی، سال 10، ش 1 (بهار 1375): ص 1 ـ 43.‏

‏858) ولایت فقیه و رد شبهه ها (5): بررسی جواز قیام قبل از ظهور حضرت قائم(عج)‏

‏محمد محمدی اشتهاردی‏

‏پاسدار اسلام، ش 207 (اسفند 1377). ش 208 (فروردین 1378).‏

‏859) ولایت فقیه و رد شبهه ها (4): پیشینه بحث ولایت فقیه‏

‏محمد محمدی اشتهاردی‏

‏پاسدار اسلام، ش 206 (بهمن 1377).‏

‏860) ولایت فقیه و رد شبهه ها (3): گستردگی اختیارات ولایت فقیه‏

‏محمد محمدی اشتهاردی‏

‏پاسدار اسلام، ش 205 (دی 1377): ص 20 ـ 23.‏

‏861) ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن‏

‏احمد صابری همدانی‏

‏حکومت اسلامی، ش 4 (تابستان 1376): ص 19 ـ 38.‏

‏862) ولایت ناپذیری در برابر کفار و مشرکین‏

‏حسینعلی ترکمانی‏

‏فصلنامه همدان، ش 1 (بهار 1374): ص 66 ـ 72.‏

‏863) ولایت و تربیت‏

‏غلامرضا مدبر عزیزی‏

‏تربیت، سال 14، ش 6 (؟).‏

‏ 864) ولایت و حکومت اسلامی در عصر غیبت (1 ـ 2)‏

‏عظیم قاهری مغانی‏

‏اطلاعات (27، 30 تیر 1375).‏

‏865) ولایت و مشروعیت‏

‏محمدتقی فرجی‏

‏رسالت (9 اسفند 1375).‏

‏866) ولایتی ها دیروز و امروز‏

‏جمهوری اسلامی (3 آذر 1376).‏

‏867) ولی فقیه حاکم بر قانون: بحثی در مقوله ولایت فقیه‏

‏صبح، ش 60 (مرداد 1375): ص 20 ـ 21.‏

‏868) ولی کیست، ولایت چیست؟‏

‏حیدر رحیم پور‏

‏صبح، ش 66 (بهمن 1375): ص 32 ـ 33. ش 69 (اردیبهشت 1376): ص 32 ـ 33.‏