رهبر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1379

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

رهبر

رهبر

‏عمران خان رئیس نهضت انصاف پاکستان گفت اگر دولت نواز شریف ادامه می داشت او در ماه مارس سال 2001 پس از انتخابات مجلس سنا خود را امیرالمؤمنین معرفی می کرد و دیکتاتوری خانوادگی را در کشور بوجود می آورد. من مفتخرم که در سرنگونی دولت فاسد او دست داشته ام اگر از مردم پرسیده شود که چگونه رهبری را می خواهند همه می گویند خمینی می خواهیم منظور آنها از خمینی این است که خواستار پاکسازی کشور از مافیاهای بزرگ هستند.‏

روزنامه نوای وقت (کراچی) ـ 25 / 11 / 78

‏ ‏