حضور 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1379

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حضور 31

‏بسم الله الرّحمن الرّحیم‏

‏حضور 31‏

‏صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏مدیرمسئول و سردبیر: حمید انصاری‏

‏زیر نظر هیئت تحریریه‏

‏قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبری‏

‏هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مروی‏

‏روی جلد: ارسلان عبدالرحمانی‏

‏گرافیک: اعظم صحرایی، علی غفاری‏

‏حروفچینی و لیتوگرافی: مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏تک شماره: 300 تومان‏

‏□ نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است □ مقالات ارسالی مسترد نمی گردد □ حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.‏

‏□ نشانی: تهران ـ خیابان یاسر ـ کوچۀ شهید حسنی کیا، پلاک 73 تلفن 2288693 فاکس: 2281671‏