مجله کودک 453 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 453 صفحه 4

یک خاطره هزار پند برای من سخت نیست تواضع یکی دیگر از خصوصیات حضرت امام (س) بود. ایشان در خانه خودشان را همانند یکی از دیگر اعضای خانواده میدانستند. شخصی نقل میکند؛ سالهای آخر اقامت حضرت امام در نجف اشرف بود و بنده افتخار داشتم که مدت کوتاهی در خدمتشان باشم. در نجف، خانههای کوچکی هست که پلههای خیلی بلند و تنگی دارد. از این رو، رفتن به Õ نام کشتی: بمباردیر Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 250 نفر Õ طول و عرض: 107 در 10 متر Õ سلاح اصلی: 5 اسلحه 120 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 453صفحه 4