مجله کودک 456 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 4

یک خاطره هزار پند حضرت امام (س) به قدری خویشتندار و بر خودشان مسلط بوند که شاید نتوان حدی برای آن تصور کرد. بارها ایشان در مجلس روضهای که در خانهی بعضی از آقایان عالم و یا در مسجد بالا سر حرم حضرت معصومه (ع) تشکیل میشد حضور پیدا میکردند. تمام حاضران در مجلس روضه به گفته های واعظ، چه شیرین و چه تلخ، چه حزنانگیز و چه خندهدار، برحسب حالت خود، عکسالعمل نشان میدادند. عدهای تبسم میکردند و عدهای میخندیدند، Õ نام کشتی: جی 5 Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: قایق ناوچه اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 6 تا 7 نفر Õ طول و عرض: 19 در 3 متر Õ سلاح اصلی: دو اژدر 533 و دو توپ 12 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 4