مجله کودک 456 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 8

قصههایمثنویمعنویمولوی مَشکآبِپُربرکت قسمتسوم محمدعلیدهقانی این اتفاق، معجزه پیغمبر عزیز ما، اثر دعای مخصوص ایشان بود. آن وقت پیامبر رو به غلام سیاه کرد و گفت: «ای غلام! تو هم بیا جلو و ببین که مَشکت مثل اول پُر از آب است. پس اخمهایت را باز کن و راضی باش. دیگر هم شکایت نکن!» غلام، وقتی این را شنید، جلو رفت و در کمال تعجب دید که مشک مثل اولش پر از آب است و حتی یک قطره از آن کم نشده است. در این وقت چشمش به چیزی عجیبتر افتاد: Õ نام کشتی: گابیانو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناو جنگی تندرو Õ تعداد خدمه: 109 نفر Õ طول و عرض: 64 در 9 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 102 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 8