مجله کودک 456 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 13

این پوسته در تمام سطح این سیاره یکسان نیست و میزان این ضخامت در زیر اقیانوسها کمتر و در زیر کوهها بیشتر است، اما به طور متوسط این پوسته چیزی حدود سی کیلومتر ضخامت دارد. در سفر به درون زمین و بعد از گذاشتن از پوسته، به گوشته زمین میرسیم. توجه هم به این داشته باشید که هر چقدر بیشتر به اعماق زمین فرو میرویم فشار و درجه حرارت زیادتر خواهد شد. گوشته زمین از عمق حدود سی کیلومتری تا حدود سه هزار کیلومتری زیر زمین گسترش دارد. همچنین این قسمت را میتوان به دو لایه گوشته بالایی و گوشته پایینی تقسیمبندی کرد. با عبور از گوشته، به هسته زمین خواهیم رسید. هسته زمین از عمق حدود سه هزار کیلومتری شروع میشود و تا مرکز کره زمین گسترش پیدا میکند. Õ جنس هسته زمین از چیست؟ هسته زمین را نیز میتوان به دو قسمت هسته خارجی و هسته داخلی تقسیمبندی کرد. بر طبق مطالعات صورت گرفته به نظر میرسد هسته خارجی حالتی مایع و هسته داخلی حالتی جامد داشته باشد. عقیده دانشمندان هم بر این است که ترکیب هسته زمین از آهن و نیکل است. Õ درباره چند هزار کیلومتری اعماق کره زمین صحبت میشود و این در حالی است که تا آنجا که من میدانم عمیقترین چاهی که بشر توانسته است تا امروز حفر کند ده بیست کیلومتری بیشتر عمق ندارد. دانشمندان چگونه میتوانند درباره اعماق چندهزار کیلومتری زیرزمین نظر بدهند؟ ببینید، در ابتدای گفتگو و درباره چگونگی محاسبه محیط کره زمین دیدیم که نیاز‏ی نیست تا متر به دست بگیریم و دورتادور کره زمین را اندازه بگیریم بلکه میتوان این کار را به نحوی سادهتر نیز انجام داد. وقتی زلزلهای رخ میدهد امواج زیادی تولید میشوند، امواجی که منبع آنها درون زمین است. با مطالعه این امواج میتوان تا حدی به مشخصات درون زمین پی برد... ادامه دارد Õ نام کشتی: گاتینائو Õ کشور سازنده: کانادا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 246 نفر Õ طول و عرض: 111 در 12 متر Õ سلاح اصلی: دو توپ DP- سه موشک مورتان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 13