مجله کودک 456 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 19

پرندههایشبیه آیا میتوانی 2 پرنده پیدا کنی که کاملاً شبیه هم باشند؟ با کمی دقت موفق میشوی. نقطههاراوصلکن پاسخسرگرمیهایشمارهگذشته: پیداکردنمسیر Õ نام کشتی: ژپارد Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: ناو جنگی محافظ Õ تعداد خدمه: 110 نفر Õ طول و عرض: 102 در 13 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 76 میلیمتری- موشکهای دریایی 25-N-SS- موشکهای سام

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 19