مجله کودک 456 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 20

Õ نام کشتی: جیلیز Õ کشور سازنده: آمریکا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 150 نفر Õ طول و عرض: 95 در 9 متر Õ سلاح اصلی: 4 توپ 102- 12 اژدرافکن 533 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 20