مجله کودک 456 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 23

Õ نام کشتی: گلاسکو Õ کشور سازنده: انگلستان Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 253 نفر Õ طول و عرض: 125 در 14 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 115 میلیمتری یک موشک دریا به دریا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 23