مجله کودک 456 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 25

عمودی 1.یک چهارم هر چیز- متضاد تیره. 2.دوست و رفیق- حرف همراهی. 3.همان مقطع ابتدایی است. 4.دانهی خوشبو. 5.گفتگوی خودمانی. 6.مالی که برای شروع هر تجارتی لازم است. 7.حرارت بالای بدن- رنگ در عربی. 8.سرشت و طینت- نامی دخترانه به معنای آواز و بانگ. پاسخجدولشمارهگذشته: جدولمربع Õ نام کشتی: گوسامر Õ کشور سازنده: انگلستان Õ نوع: ناوچه اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 91 نفر Õ طول و عرض: 70 در 8 متر Õ سلاح اصلی: 5 اژدرافکن 355 میلیمتری- دو توپ 120 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 25