مجله کودک 456 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 26

جوجهیماشینی ناصر کشاورز من جوجهای خوشرنگ دارم، او توی جعبه لانه دارد. یک گربه هم دارم، ولی او، با جوجهام کاری ندارد.  ماشینی است این جوجهی من، یعنی که او مادر ندارد. اما همیشه مادر من، گندم برایش میگذارد.  Õ نام کشتی: گوتنبرگ Õ کشور سازنده: سوئد Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 220 نفر Õ طول و عرض: 94 در 9 متر Õ سلاح اصلی: سه توپ 120- 6 اژدرافکن 533 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 26