مجله کودک 456 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 27

طفلک همیشه، صبح تا شب، در جعبهاش تنها نشسته. یک شب که جیک و جیک میکرد، فهمیدم او قلبش شکسته.  دیشب زن همسایهی ما، میگفت: «من یک مرغ دارم.» من جوجهام را دیگر از صبح پهلوی مرغش میگذارم. Õ نام کشتی: گرافتون Õ کشور سازنده: انگلستان Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 175 نفر Õ طول و عرض: 94 در 10 متر Õسلاح اصلی: دو توپ 40 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 27