مجله کودک 456 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 31

تصویرراکاملکن از شمارهی یک تا 43 را به هم وصل کنید تا تصویر شما کامل شود. Õ نام کشتی: گریشاکلاس Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 80 نفر Õ طول و عرض: 72 در 10 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 57 میلیمتری- راکتهای ASW- موشکهای سام

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 31