مجله کودک 456 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 37

 سپس طراحی دست و پا را کامل میکنیم و شروع به نقاشی خصوصیات چهره مانند حالت چشم و دهان میکنیم.  با استفاده از تکنیک سایه زدن، موهای بدن آهو را نقاشی میکنیم و سپس محیط اطراف بچه آهو را نیز به دلخواه نقاشی میکنیم.  آهوهای نر با دو گوش نسبتاً بزرگ متولد میشوند و این تفاوت آنها با آهوهای ماده است. Õ نام کشتی: گرونینگن Õ کشور سازنده: هلند Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 287 نفر Õ طول و عرض: 116 در 11 متر Õ سلاح اصلی: 4 توپ 120 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 37