مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1371

ناشر مجله : عروج

مشخصات اثر

حضور

‏ ‏

‏یادواره سومین سالگرد رحلت امام عاشقان ـ خرداد 1371‏

‏ ‏

‏صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏ ‏

‏مدیر مسئول و سر دبیر: حمید انصاری‏

‏ ‏

‏زیر نظر: هیئت تحریریه‏

‏ ‏

‏معاون سردبیر و مدیر اجرایی: امید مسعودی‏

‏ ‏

‏نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است‏

‏ ‏

‏حضور در حک و اصلاح مطالب رسیده آزاد می باشد و مقالات ارسالی مسترد نمی گردد.‏

‏ ‏

‏دفتر حضور: جماران- خیابان یاسر- پلاک 35‏

‏ ‏

‏تلفن- روابط عمومی281216- 281213 تحریریه 283264‏

‏ ‏

‏ ‏