دوستی با مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1396

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : خمینی، سید حسن

دوستی با مردم

دوستی با مردم


‏حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار با رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام (ص) گفت: پیامبر می فرمایند بعد از ایمان به خدا، کاری بهتر از دوستی با مردم نیست. اگر کسی به عمق این کلام دقت کند اتفاق بسیار بزرگی در این جمله کوچک افتاده است.‏

‏یادگار امام با تأکید بر اینکه همه هویت انسان به اجتماعی زیستن است، تصریح کرد: برخی گفته اند فصل ممیز انسان ناطق بودن و برخی گفته اند اراده است. یکی از تمایزهای انسان این است که اجتماعی و مدنی بالطبع است. وی اظهار داشت: شرط مهم اینکه ما بتوانیم در جامعه با هم زندگی کنیم خیرخواهی برای یکدیگر است. هیچ اجتماع و نهاد کوچک و بزرگی بر اساس کینه شکل نمی گیرد و اگر چنین ویژگیهایی در نهادی باشد نابود می شود؛ همچنان که اگر یک خانواده بر اساس محبت شکل نگیرد فرومی پاشد.‏

‏سید حسن خمینی گفت: هرچه دوستی با مردم را توسعه دهیم وحدت ملی را بالا بردیم و هرچه وحدت ملی را بالا ببریم قدرت ملی را بالا بردیم. قدرت ملی تابعی از محبت و شفقت است. شرط حیات یک جامعه این است که محبت در آن باشد و اقوام و گروههای مختلف نسبت به هم محبت داشته باشند.‏

‏وی افزود: نکته دیگری که ما در جامعه دیدیم این است که همه می گفتند خرد جمعی از فردی بهتر است. مسئولان و نهادها هرچقدر هم دلسوز باشند، خود مردم مشکلات و راه حل ها را بهتر می فهمـند. اما علی رغم اینکه این حـرف را همه می گفتیم و می گفتند، ایمان به این جمله نبود و تصور می کـردیم شـوراها نمی تواند موفـق باشد. امروز تجربه «شوراها» تجـربه بسـیار موفقـی است. یادگار امام ادامه داد: قطعاً اگر شوراها نبودند امکان تخصیص این میزان اعتبار هم نبود. ما امروز تحولات بزرگی را در شهرها می بینیم که مدیون عملکرد شوراها است. اما اشکالات را همواره باید دید و اصلاح کرد. شوراها ایمان به این گزاره که «کار مردم را به خودشان بسپاریم» فراهم کرد. وی بیان کرد: از امتیازات امام نسبت به سایـر رهبرهـای جهـان ایـن است که جـز از مسـیر مردم، حضور مردم و توانمندی مـردم به حل مشـکلات نمی اندیشـید و پایـه و‏


 

دوستی با مردم

 

‏اتکای اقتدار نظام را بر دوش مردم می گذاشتند. دائماً هم این جمله را تکرار می کردند که کارهای اقتصادی و... را به خود مردم واگذار کنید. سید حسن خمینی گفت: معمولاً تا کسی تصدی پیدا می کند احساس نوعی مالکیت نسبت به مسأله و نوعی قیمومیت نسبت به جامعه پیدا می کند در حالی که خود مردم بهتر می دانند باید چه کسی را انتخاب کنند. خود انتخابات چون افراد باید رأی مردم را بگیرند عاملی است که تلاش بیشتری کنند.‏

‏وی تأکید کرد: من فکر می کنم در جامعه مدرن و بدون مشکلی که ما در آینده برای خود تصویر می کنیم هرچه بیشتر باید نقش شوراها پر رنگ شود. هرچه ما بتوانیم تمرکز را از مرکزیت کم کنیم و حوزه اختیارات را به شوراها دهیم، از جهت توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موفق تر هستیم. باید باور کنیم که هیچ کدام ما دلسوزتر از خود مردم نیستیم. هیچ کدام ما تواناتر از مجموعه جامعه برای حل مشکلات خودش نیستیم. تمام کشورهای پیشرفته کشورهایی هستند که شوراها و شهرداری ها در آنها نقش پر رنگ تری دارند.‏


‏یادگار امام در پایان گفت: در شهرهای بزرگ، انتخابات شوراها نباید در فضای انتخابات ریاست جمهوری گم شود و رسانه ها و صاحبان فکر، قلم و سخن باید مردم را نسبت به این موضوع حساس، حساس نگه دارند و مردم نسبت به این امر که از افتخارات جمهوری اسلامی شده با حساسیت بیشتر برخورد کنند.‏

‏ ‏

‎ ‎