گزارشی کوتاه از اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1371

گزارشی کوتاه از اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی (س)

گزارشی کوتاه از اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س) از نیمه دوم سال 1368 اقدام به فیش‌برداری اقتصادی (در کنار سایر موضوعات) از آثار حضرت امام نمود و  پس از اتمام کار فیشبرداری در گروه اقتصاد (که قبل از همۀ گروهها کار خود را به پایان رساند) در صدد برآمد جهت گسترش تحقیقات در زمینه آثار حضرت امام اقدام به ارائهٔ این مجموعه بنماید که اولین گام در این زمینه، جمع کردن محققین و دانش‌پژوهان در یک محفل علمی بمنظور تبادل نظر و ارائه تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه داشته‌اند بود. ‏

‏لذا بدین منظور از پایان سال 1369 اقدام به فراهم آوردن مقدمات برگزاری اولین کنگرۀ بررسی اندیشه‌های اقتصادی از طرف این مؤسسه نمود. پس از آن با چاپ بروشور و همچنین ارائه اطلاعیه در جراید (مهر 70) محققین را دعوت به ارائه مقاله کرد که بیش از 220 مورد اعلام آمادگی برای تهیه مقاله به دبیرخانه کنگره واصل گردید که تاکنون بیش از 120 مقاله به دبیرخانه رسیده است اکثر صاحبان مقالات واصله (نزدیک به صد نفر) از اساتید و دانشجویان ردۀ بالای حوزه و دانشگاه  می‌باشند که هنوز هم وصول مقالات ارسالی به دبیرخانه کنگره پایان نیافته است. ‏

‏اعضای اولین کنگرۀ بررسی اندیشه‌های اقتصادی حضرت امام خمینی (سلام‌ا... علیه) ‏

‏الف: آیت‌ا... سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (ریاست عالی کنگره) ‏

‏ب: دکتر مسعود درخشان (دبیر و مسئول کمیتۀ علمی کنگره) - رئیس گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ‏

‏ج: اعضای کمیته علمی کنگره ‏

‏- آیت‌ا... سید کاظم حائری - از اساتید حوزه ‏

‏- استاد محمد رضا جکیمی – از اساتید حوزه ‏

‏- آیت‌ا... جعفر سبحانی – از اساتید حوزه ‏

‏- آیت‌ا... مصباح یزدی – از اساتید حوزه ‏

‏- آیت‌ا... محمد‌هادی معرفت- از اساتید حوزه ‏

‏- آیت‌ا... مکارم شیرازی – از اساتید حوزه ‏

‏- آیت‌ا... محمدرضا مهدوی کنی - ‏

‏- آیت‌ا... محمد واعظ‌زاده – از اساتید حوزه‏

‏- آیت‌ا... سید محمود هاشمی – از اساتید حوزه ‏

‏- آقای دکتر حمید ابریشمی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ‏

‏- آقای عبدالکریم بی‌آزار شیرازی – رئیس دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا ‏

‏- آقای دکتر منصور خلیلی عراقی، معاونت پژوهشی دانشگاه  تهران‏

‏- آقای دکتر پرویز داودی، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی‏

‏- آقای مرتضی ساعتی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران (اقتصاد) ‏

‏- آقای مصطفی شریف عضو هیأت علمی دانشگاه علامه (اقتصاد) ‏

‏- آقای دکتر کاظم صدر عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (اقتصاد) ‏

‏- آقای دکتر اسداله فرزین‌وش عضو هیأت علمی دانشگاه تهران (اقتصاد) ‏

‏- آقای دکتر موسی‌نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس  (اقتصاد کشاورزی) ‏

‏- آقای دکتر علیرضا ناصری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس  (اقتصاد) ‏

‏- آقای دکتر  نمازی عضو هیأ‌ت علمی دانشگاه شهید بهشتی (اقتصاد) ‏

‏یاد‌آور می‌شود این کنگره از شنبه 9 خرداد بمدت سه روز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. ‏