مجله خردسال 101 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 101 صفحه 27

ترانههای نوازش مصطفی رحماندوست سرخ و سفیده دخترم (پسرم) سیب شب عیده دخترم (پسرم) لپ نگو، توت فرنگی چه چشمهای قشنگی چشم نگو، آسمونه آبی مهربونه هنگام بازی و نوازش کودکان این ترانه را بخوانید.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 101صفحه 27