مجله خردسال 116 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 116 صفحه 10

مسافر محمد حسن حسینی برگ خشک زرد شد سوار باد دل زشاخه کند تن به باد داد راه ساده بود دور هم نبود شد پیاده برگ زود زود زود ایستگاه یک: شاخه­ی درخت ایستگاه دو: روی بند رخت

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 116صفحه 10