مجله خردسال 181 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 181 صفحه 10

با اجازهی خدا محمد حسن حسینی دانه در دل زمین بی­صدا نشسته بود تنگ بود، جای او خسته بود و خسته بود با اجازه­ی خدا داد یک تکان به خود خاک را کنار زد یک گیاه سبز شد برگ­های خویش را رو به آسمان گرفت از خدای مهربان روشنی و جان گرفت با پرنده دوست شد با نسیم دست داد در بهار، باغ شد شاد شاد شاد شاد

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 181صفحه 10