مجله خردسال 02 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 10

سبد سبد ستاره افشین علاء به کودک توضیح دهید که این شعر به مناسبت روز تولد پیامبر اکرم (ص) سروده شده است و مسلمانها این روز بزرگ را جشن میگیرند و شادی می کنند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 10