مجله کودک 48 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 48 صفحه 16

لبخند دوست بچّه­های بد خط چه کار می­کنند؟ اگر خطّ بدی دارید و همیشه به خاطر بد خطّی تنبیه می­شوید، اصلاً نگران نباشید. ما برای شما چند راه حل داریم: راه حلّ اوّل: چند روزی را در مطب دکتر به کار مشغول شوید. مطمئن باشید که خطّ خوب دکترها بر دستخط شما تأثیر خوبی خواهد گذاشت. راه حلّ دوم: به جای نوشتن مشق، از روی صفحات کتاب کپی بگیرید و به معلّم نشان دهید. اگر معلّم نفهمد که این کاغذها را از روی کتاب کپی کرده­اید، شما را به خاطر داشتن خط منظّم و کتابی، تشویق می­کند. راه حلّ سوم: مقداری از پول توجیبی خود را به کسی که خطّ خوبی دارد بدهید تا هر روز مشقهای شما را بنویسید. مطمئن باشید معلم، شما را به خاطر داشتن خطّ خوش تشویق خواهد کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 48صفحه 16