مجله کودک 49 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 49 صفحه 9

بازی دوست شرح بازی روی جلد بازی چهار فصل بازی روی جلد این شماره، 4 فصل از سال را نشان می­دهد: بهار، تابستان، پائیز، زمستان. خطوطی هم روی صفحه می­بینید که از فصل خاصی شروع می­شود و به یک میوه می­رسد. کودکانی را در فصل­های مختلف می­بینید که می­خواهند میوۀ خاص آن فصل را بچینند. از هر فصلی که شروع کنید و خطوط را دنبال کنید، به میوۀ خاص همان فصل می­رسید. پس قلمتان را بردارید و به کودکان جلد کمک کنید تا راه خودشان را تا رسیدن به میوۀ مربوط به خودشان پیدا کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 49صفحه 9