مجله کودک 49 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 49 صفحه 18

خب کی حاضره یه سکه نقره به من قرض بده. من...حاضرم سکه هام را بدم. همه عقب وایسید!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 49صفحه 18