مجله کودک 49 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 49 صفحه 20

اول اینکه تا فردا عصر هیچ کس نباید دوروبر چادر من آفتابی بشه... و هیچ کس نباید تا فردا عصر به قورباغه فکر کنه چو طلسم عمل نمی­کنه!! قورباغه!؟؟ چه ربطی داره؟ هاها...طلا!! حتماً یه کاسه ای زیر نیم کاسه اس!! خب شما چی فکر می­کنید؟ آیا کیمیاگر دروغ می­گوید یا اینکه واقعاً می­خواهد به مردم کمک کند!؟ پس منتظر قسمت بعدی این ماجرا باشید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 49صفحه 20