مجله کودک 49 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 49 صفحه 27

3- اگر برگها صاف نیستند آنها را داخل یک کتاب قطور، محکم فشار دهید تا کاملاً صاف شوند سپس می­توانید آنها را تا زمان استفاده داخل یک پاکت نگهداری کنید. 4- با چسب آنها را در حالتهای مختلف روی کاغذ سفید مقوایی بچسبانید. 5- می­توانید برگهای پهن و برگهای باریک را جداگانه روی کاغذ سفید بچسبانید. تابلوی یادگاری شما از تابستان 1381 آماده است!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 49صفحه 27