مجله کودک 49 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 49 صفحه 32

جدول دوست جدول مکعبی شرح جدول از بالا به پایین 1- گله گاو، گوسفند یا اسب را گویند - از حروف الفبا. 2- رمق و توان - ضربه­ای در فوتبال. 3- دانه­ای ریز، شبیه عدس. 4- هر سه کیلوگرم را گویند - روح و روان. 5- جمع این کلمه، ((اهرام)) است - بخار آب پراکند در هوای بارانی و مرطوب. از راست به چپ 6- با ((فوت)) می­آید، به معنای هنر - سنگیریزه و خرده سنگ - غذای شب. 7- نوعی کفش با رویه­ای از نخ یا ابریشم که ته آن از چرم یا پارچه است - عدد منفی. 8- مرکز استان کردستان از پایین به بالا الف- نوشتنی پایان سفر. ب- ظاهر هر چیز - جنس مذکّر. ج- حیوان وفادار. د- وسیلۀ دفاعی مار - درخت کریسمس.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 49صفحه 32