مجله کودک 53 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 53 صفحه 5

چشمة امید دوباره موقع نماز، خدا خدا میکنم ز چشمة امید خود، ترا صدا میکنم دوباره میزنم صدا، خدای من خدای من مرا ببخش مهربان، جواب ده دعای من ... بخشی از سروده فرنوش سادات اولیایی کلاس پنجم از شهرضا نامههای شما عزیزان هم رسید، متشکریم: تهران: سونیا ابرازه، مژگان عمادی اللهیاری، حمیدرضا مقدم، محمدعلی کشواد 11 ساله، فرید سلیمی 7 ساله، مینو ابراهیمی 10 ساله، محمدحسین رشیدی 10 ساله، امیر اسدکی کلاس پنجم، شیدا تبریزی 11 ساله، شاهین تبریزی 9 ساله، کمند رضوی 10 ساله، نیوشا جباری 8 ساله، نیلوفر حسینی کاشی، محمد کسائیان 7 ساله، فاطمه درویش، فاطمه محبی مجد 10 ساله، فرزانه شفیعی 10ساله، پریسا عیسیزاده، سارا کاشانی 13 ساله، اعظم بهارمی 13 ساله، علمی شمسایی کلاس چهارم، یاسمین قدیانی 8 ساله، زهرا سبزعلی، سحر مرادیپور 11 ساله، آوا مهاجر کلاس پنجم، الهای آبایی 11 ساله، مهسا طالقانی، ارغوانی ایلامی 11 ساله. برازجان: صحرا غلامی 8 ساله، امیر قاسمی 12 ساله. بابل: شایان حسنپوری 11 ساله، نیما رمضانزاده 9 ساله. بابلسر: ساناز امید گیلوایی 9 ساله. سبزوار: سینا تعصبی 12 ساله گرگان: مطهره یوسفی 11 ساله. اصفهان: سعیده تابش، زنب قربانی 12 ساله، سهیلا شهبازی 10 ساله.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 53صفحه 5