مجله کودک 99 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 99 صفحه 2

به نام خدواند بخشنده مهربان دوست هفتهنامه کودکان ایران صاحبامتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» مدیر مسوول: مهدی ارگانی ـ سردبیران: افشین علاء ـ سیامک سرمدی ـ مدیر هنری: احمد قائمیمهدوی ـ تصویرگر: محمدحسین صلواتیان ـ مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء ـ مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا ـ عکس : امیرمحمد لاجورد ـ حروفچین : نیرالسادات والاتبار ـ توزیع: فرخ فیاض ـ امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی خیابان انقلاب ـ چهارراه حافظ ـ پلاک ۹۶۲ ـ تلفن ۶۷۰۶۸۳۳ ـ نمابر: ۶۷۱۲۲۱۱ نشانی پست الکترونیکی : dooste _kkodak @ yahoo. Com شماره آینده مجله «دوست» در ۵۲ صفحه به صورت ویژه منتشر خواهد شد. آینۀ دوست:3 د مثل دوست: 4 دیدار دوست:6 تصویر دوست: 8 مدرسۀ دوست:10 داستان دوست: 12 فکر دوست: 14 دانش دوست: 16 قصّۀ مصور: 17 فرهنگ دوست:21 لبخند دوست:22 ورزش دوست:24 سرگرمی دوست: 26 جدول دوست:27 قصّۀ دوست(ترجمه) 28 سفر دوست:30 هنر دوست:31 یاد دوست:32 مسابقه «راز کودکان جهان» مثل هر ماه، در این مسابقه هم هر تصویر بیانگر یک حرف فارسی است. این تصاویر پایین صفحههای مجلههای ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ تکرار شده است. (دقت کنید که در شماره ۱۰۰، این مسابقه را نداریم.) به جای هر تصویر، حرف مربوط به آن را بگذارید. از کنار هم قراردادن این حرفها در هر صفحه یک کلمه، و درکل ۴ شماره (از ۹۹، ۱۰۱ تا ۱۰۳) یک متن بدست میآورید (یادتان باشد روی جلد این شماره، راهنمای شما برای پیدا کردن متن است.) بعد از پیدا کردن متن تا دو هفته بعد از انتشار شماره ۱۰۳ فرصت دارید پاسخهایتان را به نشانی مجله بفرستید. فقط یادتان باشد متن را کامل بنویسید (یعنی تا پایان شماره ۱۰۳) و روی پاکت حتما بنویسید: مربوط به مسابقه «راز کودکان جهان»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 99صفحه 2