مجله کودک 99 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 99 صفحه 7

دعا را فراموش نکنیم معتکف کسی است که در روزهای مخصوص اعتکاف به مسجد میرود و سه روز تمام از مسجد بیرون نمیآید و بدون توجه به کارهای روزمرهای مثل کسب و کار، با خواندن نمازهای مستحبی، دعاهای مخصوص و قرائت قرآن. البته با زبان روزه، به عبادت خدای بزرگ میپردازد. البته اعتکاف مثل سایر عبادتها شرایط خاصی دارد و کسانی که میخواهند در این عبادت بزرگ شرکت کنند، باید اعمال مخصوص اعتکاف را درست و دقیق انجام بدهند. آن طور که شما گفتید: بسیاری از آداب ماه رجب مثل اعتکاف و یا روزههای مستحبی، کمی سخت و دشوار به نظر میرسد. با این وجود برای بچهها چه پیشنهادی دارید؟ البته این درست است که بعضی از آداب ماه رجب برای بچهها سخت و دشوار است. اما خدا هم از هر کس به اندازه تواناییاش انتظار دارد. مثلا بچهها میتوانند در بعضی از روزهای رجب روزه کلهگنجشکی بگیرند یا در روزهای اعتکاف به مسجد بروند و چند ساعتی به همراه کسانی که معتکف شدهاند، قرآن و دعا بخوانند. اگر بچهها وقت انجام چنین کارهایی را هم ندارند، میتوانند حتی هنگام بازی و ورزش یا پیادهروی، دعاهای مخصوص این ماه را زیر زبانشان زمزمه کنند. به طور مثال خود من موقعی که به مدرسه میرفتم، هر سال ماه رجب بعضی از دعاهای کوتاه را از کتاب دعای مادربزرگم یادداشت میکردم و در راه مدرسه به خانه آنها را زمزمه میکردم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 99صفحه 7