مجله کودک 99 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 99 صفحه 35

ماه ناصر کشاورز سلام ای ماه زیبا که شب در آسمانی چه جوری میتوانی تو آن بالا بمانی؟ تو گاهی گرد و گاهی به شکل داس تیزی تو هم مانند خورشید برای ما عزیزی تو و خورشید با هم دو تا همکار هستید اگر ما خواب باشیم شما بیدار هستید تو در شبهای تاریک چراغ خواب مایی تو رنگت مثل نقره و او زرد طلایی چه جوری رفتهای تو در آن بالای بالا؟ مواظب باش یک وقت نیفتی رو سرما!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 99صفحه 35