مجله کودک 118 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 10

شعر دوست اتوبوس قدیمی سید سعید هاشمی پدر،از راه آمد بار دیگر غم از دل های ما یکباره زد پر *** لبش خندان، نگاهش پر ستاره پریدم توی آغوشش دوباره *** اگر چه خسته، امّا شاد و خوشحال نشست و کرد با ما حال و احوال

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 10