مجله کودک 151 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 151 صفحه 21

کواسارها کواسارها، منابعی از نور در فضا هستند. هر چند این منابع از منظومه شمسی ما بزرگتر نیستند. اما درخشش آنها برابر صد کهکشان است. کواسارها دورترین چیز در فضا هستند. به صورتی که نزدیکترین آنها به زمین میلیون ها میلیون سال نوری با ما فاصله دارد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 151صفحه 21