مجله کودک 151 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 151 صفحه 25

خرگوش و سبد توت فرنگی خرگوش کوچولوی ما عاشق توت فرنگی است. او دلش می خواهد هر چه زودتر به سبد پر از توت فرنگی برسد و همه را بخورد. سر راهش چند عدد توت فرنگی قرار گرفته است. او دلش نمی آید از این چند عدد توت فرنگی چشم پوشی کند. راهی را نشان او دهید که هم حداقل 4 عدد توت فرنگی را بر سر راه جمع کند و هم به سبد توت فرنگی برسد. ماهی ها و صدف های پنهان در این تصویر، 2 دختر بچه در ساحل مشغول بازی با شن و ساختن یک قصر شنی هستند. اما اگر خوب دقت کنید، 2 ماهی و 3 صدف دریایی در این تصویر پنهان شده اند. می توانید آن ها را پیدا کنید؟ راه پیمایی فضایی پاسخ سرگرمی شماره گذشته: شکار اسب آبی و تمساح راه پیمایی فضایی راه رفتن در فضا به صورت خلاصه (EVA) نامیده می شد. در سال 1965 میلادی فضا نورد روسی به نام «الکسی لیونوف» اولین فضانوردی بود که به راه رفتن در فضا پرداخت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 151صفحه 25