مجله کودک 151 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 151 صفحه 33

ابزار و وسایل نیز به اندازه پوشش و لباس به جلو بردن ماجرای قصه کمک می کنند. برای خلق و طراحی ابزار در داستان مصور، حداقل سه حجم هندسی به نام های استوانه، مخروط و مکعب می توانید استفاده زیادی ببرید. 3- از استوانه ای به سادگی شکل، می توانید سطل زباله و یا حتی یک آدم آهنی طراحی کنید. 4- با یک مخروط ساده می توانید موشک فضایی یا کلاه یک جادوگر را طراحی کنید. 5- مکعب می تواند در طراحی بسیاری از ابزار، مانند یخچال، خانه، اتومبیل و ... مورد استفاده قرار گیرد. اگر نگاه دقیقی به اطراف خود بیندازید، کاربرد حجم های هندسی مختلفی را در لوازم و وسایل اطراف مشاهده خواهد کرد. هفته آینده به موضوع مهمی به نام «پرسپکتیو» یا عمق تصویر خواهیم پرداخت. ماموریت های وایکینگ 1 و 2 کمک زیادی به شناسایی مریخ کرده است. این دو کاوشگر علایمی از حیات را هم بر سطح مریخ یافته بودند که با تحقیقات بیشتر معلوم شد حیاتی در سطح مریخ وجود ندارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 151صفحه 33